Közérthetően a jövedelemtámogatásról

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatás jelentősége, a közvetlen kifizetések különböző rendszerei

Az alaptámogatási rendszer

Információk az alaptámogatásról, a mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós jövedelemtámogatás fő pilléréről

Fiatal mezőgazdasági termelők

Európai uniós támogatás azoknak a fiataloknak, akik a mezőgazdasági tevékenységet választják hivatásukként

Zöldítés

Fenntartható földhasználat: a gazdálkodók elismerése a táj és a környezet védelméért

Kölcsönös megfeleltetés

A fenntartható gazdálkodás biztosítása feltételekhez kötött jövedelemtámogatás révén

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer tájékoztatja a mezőgazdasági termelőket a minden uniós gazdára nézve kötelező, helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó szabályokról.