Perustulotuki

Miksi viljelijöiden tulotuki on tärkeä – erilaiset suorien tulotukien järjestelmät.

Perustuki

Tietoa perustuesta, joka on viljelijöille annettavan EU:n tulotuen perusta.

Nuoret viljelijät

Euroopan unionin tuki nuorille, jotka haluavat ryhtyä viljelijöiksi.

Viherryttäminen

Kestävä maankäyttö: viljelijät saavat rahallista hyötyä maiseman ja ympäristön hoitamisesta.

Täydentävien ehtojen järjestelmä

Maatalouden kestävyyttä edistetään sitomalla tulotuki sääntöjen noudattamiseen.

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Maatilojen neuvontajärjestelmällä pidetään viljelijät ajan tasalla hyvää maatalouskäytäntöä koskevista säännöistä, joita kaikkien viljelijöiden on noudatettava EU:ssa.