Perustulotuki

Miksi viljelijöiden tulotuki on tärkeä – erilaiset suorien tulotukien järjestelmät.

Perustuki

Tietoa perustuesta, joka on viljelijöille annettavan EU:n tulotuen perusta.

Nuoret viljelijät

Euroopan unionin tuki nuorille, jotka haluavat ryhtyä viljelijöiksi.

Viherryttäminen

Kestävä maankäyttö: viljelijät saavat rahallista hyötyä maiseman ja ympäristön hoitamisesta.

Täydentävien ehtojen järjestelmä

Maatalouden kestävyyttä edistetään sitomalla tulotuki sääntöjen noudattamiseen.

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Tietopalvelu, joka auttaa viljelijöitä noudattamaan Euroopan unionin sääntöjä.