Jak funguje podpora příjmu

Proč je podpora příjmu pro zemědělce důležitá, různé režimy přímých plateb.

Základní platba

Informace o základní platbě, principech podpory příjmu zemědělců v EU.

Mladí zemědělci

Pomoc Evropské unie mladým lidem, kteří se chtějí začít živit zemědělstvím

Ekologizace

Udržitelné využívání půdy, odměňování zemědělců za péči o krajinu a životní prostředí.

Podmíněnost

Zajištění udržitelného zemědělství tím, že je vyplácení podpory příjmu podmíněno dodržováním pravidel.

Zemědělský poradenský systém

Zemědělský poradenský systém představuje pro zemědělce zdroj informací o pravidlech správné zemědělské praxe, kterou se musí řídit všichni, kdo hospodaří v EU.