Jonge ondernemers in de landbouw

Maar 11% van alle landbouwbedrijven in de Europese Unie wordt gerund door boeren onder de 40, en het is niet gemakkelijk om meer jongeren te overtuigen om in het landbouwvak te stappen.

In het licht van de vergrijzing onder de boeren, doet de EU extra inspanningen om jongeren voor de sector te winnen. Zo krijgen jonge boeren een financieel duwtje in de rug wanneer ze starten, en bovendien inkomenssteun en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van opleiding.

Die steun voor de volgende generatie Europese landbouwers is goed voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU-landbouw, maar het verzekert ons in Europa ook nog vele jaren van voldoende voedsel.

Steun voor jonge boeren

Inkomenssteun

Jonge boeren krijgen van de EU extra inkomenssteun in de vorm van de betaling voor jonge landbouwers. In beginsel moet de nationale overheid

  • maximaal 2% van het totale nationale budget voor inkomenssteun reserveren voor jonge boeren
  • bepalen voor hoeveel hectaren per bedrijf jonge boeren steun krijgen (maximaal 90 ha)
  • een van de berekeningsmethoden kiezen (met maximaal 50% van de inkomenssteun voor boeren)
  • bepalen over welke vaardigheden en/of opleiding jonge boeren moeten beschikken om voor steun in aanmerking te komen
  • de betaling voor jonge landbouwers vijf jaar na de oprichting van het bedrijf blijven uitkeren
  • jonge boeren voorrang geven voor nationale/regionale basisbetalingen (in de EU-landen die de basisbetalingsregeling toepassen is deze voorrang belangrijk voor boeren die geen betalingsrechten, minder betalingsrechten dan hectaren, of laagwaardige betalingsrechten hebben).

Plattelandsontwikkelingsfonden

Ook programma's voor plattelandsontwikkeling kunnen startende jonge landbouwers extra steun geven. Die steun kan bestaan uit subsidies, leningen of garanties voor beginnende bedrijven op het platteland, of advies voor startende boeren.

Deze maatregelen voor plattelandsontwikkeling maken ook deel uit van het “initiatief voor jonge landbouwers”. Dit bundelt de steun die beschikbaar is uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de expertise van de Europese Investeringsbank. In totaal wordt hiervoor 1 miljard euro uitgetrokken. De leningen worden beheerd door lokale banken en leasemaatschappijen in heel Europa. Minstens 10% van het bedrag dat de deelnemende banken uitlenen, moet naar boeren van 40 jaar of jonger gaan, onder gunstige voorwaarden.

Meer informatie

Projecten van jonge boeren met EU-steun

Enquête over de behoeften van jonge boeren

In 2015 hield de EU een enquête onder meer dan 2000 boeren van 40 jaar en jonger, om het Europees landbouwbeleid te kunnen bijsturen en na te gaan wat boeren nodig hebben. Uit de enquête bleek dat het voor jonge boeren erg moeilijk is om landbouwgrond te kopen of te pachten. Bovendien hadden zij behoefte aan meer financiële steun, extra krediet en geschoold personeel.

Nieuws

Documenten

DownloadenPDF - 313 KB