Obiectivele sprijinului pentru venit acordat agricultorilor

Uniunea Europeană (UE) le acordă agricultorilor sprijin pentru venit (așa-numitele „plăți directe”) care:

 • funcționează ca o plasă de siguranță și face agricultura mai profitabilă
 • garantează securitatea alimentară în Europa
 • îi ajută pe fermieri să producă alimente sigure, sănătoase și la prețuri accesibile
 • îi recompensează pe fermierii care furnizează bunuri publice pe care piața nu le plătește în general, cum ar fi îngrijirea zonelor rurale și a mediului

În general, fermierii primesc sprijin pentru venit în funcție de dimensiunea exploatației lor, în hectare. Toate țările UE trebuie să ofere o schemă de plată de bază, o schemă de plată pentru înverzire (adică pentru metode agricole durabile) și o schemă de plată pentru tinerii fermieri. Întrucât este obligatoriu ca statele membre să furnizeze aceste plăți, ele sunt adesea numite plăți obligatorii.

Țările UE pot alege să ofere și alte scheme de plăți, care să se concentreze pe anumite sectoare sau tipuri de activități agricole. Există scheme de ajutor concepute special pentru exploatațiile agricole mici și mijlocii, tinerii fermieri, fermierii care își desfășoară activitatea în zone cu constrângeri naturale și/sau sectoarele care se confruntă cu dificultăți.

Informații conexe

Plata de bază

Plata pentru înverzire

Plata pentru tineri fermieri

Alte scheme de sprijin voluntare

Broșură: PAC explicată – Plățile directe destinate fermierilor în perioada 2015-2020

Corelarea sprijinului cu respectarea normelor

Cea mai mare parte a sprijinului pentru venit destinat fermierilor se acordă în funcție de:

 • hectarele folosite pentru exploatațiile agricole, nu de cantitățile produse. Pentru a-și crește profitul, fermierii trebuie să răspundă cererilor pieței. Decuplarea plăților de cantitatea produsă permite evitarea „munților de alimente”, cum a fost cazul la sfârșitul anilor 1970 și 1980 în UE
 • respectul pentru mediu, sănătatea plantelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, care contribuie la asigurarea unei agriculturi durabile. În acest caz, vorbim despre „ecocondiționalitate”. Pentru agricultorii care nu respectă normele UE, plățile pot fi reduse sau chiar suspendate.

Informații conexe

Ecocondiționalitate

De ce au fermierii nevoie de sprijin?

Venitul agricol mediu rămâne semnificativ sub venitul mediu de la nivelul economiei UE.

Agricultura este o activitate riscantă și adeseori costisitoare. Ea este mult mai dependentă de condițiile meteorologice și climatice decât alte sectoare. Există un decalaj de timp inevitabil între momentul în care se schimbă cererea consumatorilor și momentul când agricultorii pot mări producția – pentru a putea produce mai mult grâu sau lapte, de exemplu, este nevoie de timp și de investiții.

Mai mult, fermierii din UE sunt expuși la presiunile exercitate de comerțul global cu alimente, aflat în creștere, și de liberalizarea comerțului. Evoluțiile de pe piețele mondiale sporesc concurența, dar creează în același timp noi oportunități pentru sectorul agroalimentar european. În plus, globalizarea și fluctuațiile cererii și ofertei au intensificat volatilitatea prețurilor pe piața agricolă în ultimii ani, accentuând preocupările fermierilor.

Toate aceste incertitudini justifică rolul important al sectorului public, care trebuie să ofere o plasă de siguranță pentru veniturile fermierilor.

Sprijinul pentru venit în practică

Fermierii trebuie să depună în fiecare an o cerere de sprijin în care să declare toate parcelele agricole din exploatație.

Normele care reglementează sprijinul pentru venit sunt stabilite la nivelul UE, însă aplicarea lor se face de către autoritățile naționale din fiecare țară a UE. Acestea răspund de administrarea și controlul sprijinului pentru venit acordat fermierilor din țara lor („gestiune partajată”).

În limitele cadrului juridic al UE, fiecare țară are un anumit nivel de flexibilitate în ceea ce privește modul de acordare a acestor plăți, în funcție de condițiile pentru agricultură de la nivel național, care variază considerabil pe teritoriul Uniunii Europene. În conformitate cu normele UE în materie de transparență, administrațiile naționale trebuie să publice beneficiarii plăților din cadrul PAC.

Informații conexe

Normele UE privind transparența

Condiții pentru sprijin

Pentru a beneficia de sprijin pentru venit, agricultorii trebuie să respecte mai multe condiții de eligibilitate.

Ca regulă generală, fermierii trebuie:

 • să aibă exploatația agricolă în UE
 • să îndeplinească cerințele minime pentru a primi sprijin pentru venit. Sprijinul pentru venit nu se acordă pentru sume mai mici de 100 EUR-500 EUR (în funcție de țara UE) și/sau pentru suprafețe eligibile mai mici de 0,3-5 ha
 • să desfășoare o activitate agricolă (producție, cultivarea plantelor, creșterea animalelor etc. sau menținerea terenurilor în bune condiții agricole) pe o suprafață agricolă (care cuprinde terenuri arabile, culturi permanente și pajiști permanente) care se află la dispoziția lor
 • în unele cazuri, să fie „fermieri activi”. Elementul central al dispoziției referitoare la „fermierii activi” este o listă negativă de activități – activități în aeroporturi, servicii de gospodărire a apelor, servicii imobiliare, servicii de transport feroviar și activități pe terenuri permanente de sport și agrement. Până în 2017, în toată Uniunea, entitățile care desfășurau o activitate care figurează pe lista negativă nu erau considerate „fermieri activi” decât dacă puteau dovedi că activitatea lor agricolă nu era marginală. Începând din 2018, această dispoziție este opțională și se aplică în 9 țări sau regiuni ale UE
 • în țările din Uniunea Europeană care aplică plățile de bază printr-o schemă de drepturi la plată, fermierii au nevoie de drepturi la plată pentru a accesa plățile decuplate de sprijinire a veniturilor.

Informații conexe

Normele UE privind sprijinul pentru venit destinat fermierilor

DescarcăPDF - 157.8 KB
DescarcăPDF - 518.6 KB

Nivelurile sprijinului disponibil

Sprijinul pentru venit ajută aproape 6,3 milioane de exploatații agricole din întreaga UE și reprezintă adesea o parte importantă a veniturilor agricole. În medie, în ultimii 10 ani, sprijinul pentru venit a reprezentat aproape jumătate din venitul fermierilor.

Valoarea sprijinului pentru venit poate varia considerabil de la o fermă la alta, de la o țară la alta sau de la o regiune la alta.

UE a introdus un mecanism denumit „convergență externă” pentru a ajusta progresiv plățile de sprijinire a veniturilor pe hectar în fiecare țară, fie prin creștere, fie prin reducere, pentru a le apropia de nivelul mediu pe UE.

Convergența externă înseamnă că, pentru țările UE în care plata medie (în EUR/hectar):

 • este mai mică de 90 % din medie, plata medie este majorată treptat (cu 1/3 din diferența dintre rata curentă și 90 % din medie)
 • este peste medie, sumele sunt reduse

În iunie 2018, Comisia Europeană a propus un nou cadru pentru PAC, care prevede o mai mare convergență a valorii sprijinului pentru venit între țările UE, prin eliminarea a 50 % din decalajul dintre nivelurile de sprijin la hectar din UE și 90 % din media UE. Aceasta contribuie și la angajamentul Comisiei de a asigura o distribuire mai echitabilă a plăților de sprijinire a venitului.

Costul sprijinului pentru venit

În 2018, bugetul UE a furnizat sprijin pentru venit în valoare de 41,74 miliarde EUR. Suma a fost preluată din bugetul destinat politicii agricole comune.

Informații conexe

PAC pe scurt: de unde vin banii

Cadrul juridic

Următoarele norme reglementează sprijinul pentru venit acordat de UE agricultorilor:

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 1.1 MB
DescarcăPDF - 1.8 MB
DescarcăPDF - 1.8 MB
DescarcăPDF - 2.1 MB
DescarcăPDF - 3.7 MB
DescarcăPDF - 1.2 MB
DescarcăPDF - 2.1 MB
DescarcăPDF - 2 MB
DescarcăPDF - 1.9 MB
DescarcăPDF - 1.6 MB