Ciljevi potpore dohotku za poljoprivrednike

Europska unija poljoprivrednicima daje potporu dohotku ili „izravna plaćanja” kao

 • mjeru zaštite i za povećanje profitabilnosti poljoprivrede
 • jamstvo sigurne opskrbe Europe hranom
 • pomoć u proizvodnji sigurne, zdrave i jeftine hrane
 • nagradu poljoprivrednicima za isporuku javnih dobara koja obično nisu plaćena na tržištima, kao što je briga o selu i okolišu

Poljoprivrednici općenito primaju potporu dohotku na temelju veličine poljoprivrednoga gospodarstva u hektarima. Sve države članice EU-a moraju ponuditi osnovno plaćanje, plaćanje za održive metode uzgoja („ekologizacija”) i plaćanje za mlade poljoprivrednike. Budući da države članice imaju obvezu osigurati ta plaćanja, ona se često nazivaju obveznim plaćanjima.

Osim toga, države članice mogu ponuditi i druga plaćanja usmjerena na određene sektore ili vrste poljoprivredne proizvodnje. Postoje posebni programi za pomoć malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima, mladim poljoprivrednicima, poljoprivrednicima koji posluju u područjima s prirodnim ograničenjima i/ili sektorima u poteškoćama.

Povezane informacije

Osnovno plaćanje

Ekologizacija

Mladi poljoprivrednici

Ostali dobrovoljni programi potpore

Brošura: Objašnjenje ZPP-a: izravna plaćanja poljoprivrednicima (od 2015. do 2020.)

Povezivanje potpore s poštovanjem pravila

EU povezuje većinu potpore dohotku za poljoprivrednike s

 • obrađenim hektarima, a ne s proizvedenim količinama. Da bi povećali profit, poljoprivrednici moraju odgovoriti na zahtjeve tržišta. Razdvajanjem (nepovezivanjem) plaćanja i proizvedene količine izbjegava se nastanak „brda hrane” s kakvima je EU bio suočen krajem 1970-ih i 1980-ih,
 • poštovanjem okoliša, zdravlja bilja te zdravlja i dobrobiti životinja, čime doprinosi održivoj poljoprivredi. To se zove „višestruka sukladnost”. Ne pridržava li se poljoprivrednik pravila EU-a, isplate mu se mogu smanjiti ili u potpunosti obustaviti.

Povezane informacije

Višestruka sukladnost

Zašto poljoprivrednici trebaju potporu?

Prosječni prihodi poljoprivrednih gospodarstava i dalje su znatno niži od prosječnih prihoda u gospodarstvu EU-a.

Poljoprivreda je riskantna i često skupa djelatnost. Poljoprivreda više od ostalih sektora ovisi o vremenskim i klimatskim uvjetima. Sposobnost poljoprivrednika da poveća ponudu uvijek kasni za korisničkim povećanjem potražnje jer poljoprivredniku za uzgoj više pšenice ili proizvodnja veće količine mlijeka trebaju vrijeme i ulaganja. 

Poljoprivrednici u EU-u izloženi su pritisku rastuće globalne trgovine prehrambenim proizvodima i liberalizacije trgovine. Kretanja na svjetskim tržištima jačaju tržišno natjecanje, ali stvaraju i nove prilike za europski poljoprivredno-prehrambeni sektor. Osim toga, cijene na poljoprivrednom tržištu posljednjih su godina postale još promjenjivije zbog globalizacije i fluktuacije ponude i potražnje, što poljoprivrednike još više zabrinjava.

Zbog takve je poslovne nesigurnosti opravdana važna uloga javnog sektora u osiguravanju mjera zaštite dohotka poljoprivrednika.

Potpora dohotku u praksi

Poljoprivrednici svake godine moraju podnijeti zahtjev za potporu u kojem prijavljuju sve poljoprivredne parcele na svojem gospodarstvu. 

Iako su pravila kojima se uređuje potpora dohotku utvrđena na razini EU-a, na terenu ih provode države članice. Za upravljanje i nadzor nad potporom dohotku za poljoprivrednike odgovorna su nacionalna tijela („podijeljeno upravljanje”).

U pravnom okviru EU-a svaka država ima i određenu razinu fleksibilnosti u odobravanju tih plaćanja kako bi se uzeli u obzir vrlo raznoliki nacionalni poljoprivredni uvjeti u Europskoj uniji. U skladu s pravilima EU-a o transparentnosti, nacionalne uprave moraju objaviti korisnike plaćanja u okviru ZPP-a.

Povezane informacije

pravila EU-a o transparentnosti

Uvjeti za potporu

Kako bi primali potporu dohotku, poljoprivrednici moraju poštovati nekoliko uvjeta.

U pravilu, poljoprivrednici

 • moraju imati poljoprivredno gospodarstvo u EU-u
 • moraju ispunjavati minimalne zahtjeve za primanje potpore dohotku. Potpora dohotku ne dodjeljuje se za iznose manje od 100 EUR do 500 EUR (što ovisi o državi članici EU-a) ni za prihvatljive površine manje od 0,3 do 5 ha
 • moraju obavljati poljoprivrednu djelatnost (proizvodnja, uzgoj ili sadnja poljoprivrednih proizvoda itd. ili održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom stanju) na poljoprivrednoj površini (koja obuhvaća obradivo zemljište, trajne nasade i trajne travnjake) koja im je na raspolaganju
 • možda moraju biti usklađeni s definicijom „aktivnog poljoprivrednika”. Osnovni je element definicije „aktivnog poljoprivrednika” negativan popis djelatnosti – kao što su zračne luke, vodni objekti, usluge u području nekretnina, željezničke usluge i trajni sportski i rekreacijski tereni). Do 2017. u cijelom EU-u nijedan subjekt koji je obavljao djelatnost s negativnog popisa nije se smatrao „aktivnim poljoprivrednikom”, osim ako je mogao dokazati da mu poljoprivredna djelatnost nije sporedna. Od 2018. ova odredba nije obvezujuća i primjenjuje se u 9 država članica ili regija EU-a
 • u onim državama članicama Europske unije koje provode program osnovnog plaćanja uz sustav prava na plaćanje, poljoprivredniku su potrebna prava na plaćanje da bi pristupio razdvojenim plaćanjima potpore dohotku.

Povezane informacije

Pravila EU-a o potpori dohotku za poljoprivrednike

PreuzimanjePDF - 157.8 KB
PreuzimanjePDF - 518.6 KB

Razina raspoložive potpore

Gotovo 6,3 milijuna poljoprivrednih gospodarstava u cijelom EU-u dobiva potporu dohotku koja je često važan dio prihoda od poljoprivrede. U prosjeku, potpora dohotku u posljednjih 10 godina činila je gotovo polovinu prihoda poljoprivrednika.

Razina potpore dohotku može se znatno razlikovati među gospodarstvima, među državama članicama EU-a i među regijama.

EU je uveo mehanizam „vanjske konvergencije” u cilju postupne prilagodbe isplate potpore dohotku po hektaru u svakoj državi, naviše ili naniže, kako bi se približile prosjeku EU-a.

Vanjska konvergencija znači da u državama članicama EU-a u kojima je prosječno plaćanje (u EUR po hektaru)

 • ispod 90 % tog prosjeka: prosječna stopa plaćanja postupno se povećava (za 1/3 razlike između trenutačne stope i 90 % prosjeka)
 • iznadprosječno: ti se iznosi prilagođavaju naniže

U lipnju 2018. Europska komisija predložila je novi okvir za ZPP kojim će se osigurati dodatna konvergencija razina potpore dohotku među državama članicama EU-a uklanjanjem 50 % razlike između razine potpore EU-a po hektaru i 90 % prosjeka EU-a. To pridonosi radu Komisije na osiguravanju pravednije raspodjele potpore dohotku.

Cijena potpore dohotku

U 2018. u proračunu EU-a osigurane su 41,74 milijarde EUR za potporu dohotku. To je preuzeto iz proračuna zajedničke poljoprivredne politike.

Povezane informacije

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) – ukratko kako se plaća

Pravila

Potpora dohotku u poljoprivredi EU-a uređuje se sljedećim pravilima

Aktualno

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 1.1 MB
PreuzimanjePDF - 1.8 MB
PreuzimanjePDF - 1.8 MB
PreuzimanjePDF - 2.1 MB
PreuzimanjePDF - 3.7 MB
PreuzimanjePDF - 1.2 MB
PreuzimanjePDF - 2.1 MB
PreuzimanjePDF - 2 MB
PreuzimanjePDF - 1.9 MB
PreuzimanjePDF - 1.6 MB