A kölcsönös megfeleltetés céljai

A kölcsönös megfeleltetés rendszere azt hivatott biztosítani, hogy a mezőgazdasági termelők az Európai Unióban betartsák az emberi egészségre, a növény- és állategészségügyre és az állatjólétre vonatkozó szigorú európai uniós normákat. A kölcsönös megfeleltetés fontos szerepet játszik abban, hogy az európai mezőgazdaság fenntarthatóbbá váljon.

Mit takar a kölcsönös megfeleltetés fogalma?

Ahhoz, hogy uniós jövedelemtámogatást kapjanak, a mezőgazdasági termelőknek be kell tartaniuk néhány alapvető szabályt. A kölcsönös megfeleltetés erre, vagyis a vonatkozó szabályok betartásához kötött jövedelemtámogatásra utal.

A kölcsönös megfeleltetés rendszerében a mezőgazdasági termelőknek be kell tartaniuk:

  • a kötelező, tehát jogszabályban előírt gazdálkodási követelményeket, melyek minden agrártermelőre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy részesülnek-e támogatásban vagy sem a közös agrárpolitika (KAP) keretében;
  • a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokat – ez csak azokra nézve kötelező, akik KAP-támogatásban részesülnek.

A környezetre, az éghajlatváltozásra, a talajgazdálkodásra, a közegészségügyre, az állat- és növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozó szabályokat megszegő gazdálkodók elesnek az uniós támogatás egy részétől, és más szankciókkal is szembesülhetnek.

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények

Minden mezőgazdasági termelőnek, függetlenül attól, hogy részesül-e KAP-támogatásban vagy sem, tiszteletben kell tartania a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket.

Az alább felsorolt, a közegészségügy, az állat- és növényegészségügy, a környezet és az állatjólét területére vonatkozó uniós jogszabályokról van szó.

Közegészségügy, állat- és növényegészségügy

Állatjólét

Környezetvédelem

Jó mezőgazdasági és környezeti állapot

A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeken túlmenően a KAP-támogatásban részesülő mezőgazdasági termelőknek be kell tartaniuk a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó uniós előírásokat is.

Ezek a szabályok a következőket célozzák:

  • a talajerózió megelőzése a minimális talajborítás és a minimális földgazdálkodás meghatározása révén;
  • a talaj szervesanyag-tartalmának és szerkezetének fenntartása;
  • állandó gyepterület fenntartása;
  • a biológiai sokféleség védelme és a táj jellegének megőrzése például a sövények és fák kivágásának tilalma révén a madarak költési és fiókanevelési időszakában;
  • a víz védelme és megfelelő vízgazdálkodás védelmi sávok kialakításával a vízfolyások mentén, valamint a víz öntözési célú felhasználásának engedélyhez kötése és a felszín alatti vizek szennyezéstől való megóvása révén.

Szankciók meg nem felelés esetén

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó uniós szabályokat megszegő mezőgazdasági termelőktől az illetékes szervek megvonhatják a következő támogatások egy részét:

  • közvetlen kifizetések (termeléstől függetlenített vagy termeléstől függő támogatás);
  • a vidékfejlesztési kifizetések többsége: területalapú kifizetések, beleértve az agrár-környezetvédelmi, erdészeti környezetvédelmi, agrárerdészeti és erdőtelepítési intézkedésekre, a NATURA 2000 projektjeire és az ökológiai gazdálkodásra elkülönített forrásokat;
  • borágazati kifizetések: szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása, zöld szüret.

Kapcsolódó információk

Jövedelemtámogatás

Vidékfejlesztés

Szabályok

A kölcsönös megfeleltetés működését a következő szabályok határozzák meg:

Aktualitások