A mezőgazdasági tanácsadó rendszer célja

Az Európai Unió mindegyik tagállama rendelkezik mezőgazdasági tanácsadó rendszerrel, mely a mezőgazdasági termelőket hivatott segíteni abban, hogy jobban megértsék és könnyebben be tudják tartani a környezetvédelemre, a közegészségügyre, a növény- és állategészségügyre, az állatjólétre, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó uniós szabályokat.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszerben elérhető információk

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer tájékoztatást nyújt a gazdáknak:

 • a velük szemben támasztott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekről, valamint a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotával kapcsolatos kötelezettségeikről („kölcsönös megfeleltetés”);
 • az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatról és a mezőgazdasági területek jó állapotban való fenntartásáról („ökologizálás”, más néven zöldítés);
 • a vidékfejlesztési programokban rájuk vonatkozóan előirányozott intézkedésekről, amelyek a mezőgazdasági üzem korszerűsítését, a versenyképesség javítását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, illetve a vállalkozásösztönzést szolgálják;
 • a vízvédelemre és a hatékony és fenntartható vízhasználatra vonatkozó követelményekről;
 • a növényvédő szerek felhasználásáról;
 • az integrált növényvédelemről.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer adott esetben szintén tájékoztatja a gazdákat a következőkről:

 • a gazdaságok átalakításának és gazdasági tevékenységeik diverzifikálásának előmozdítása;
 • a természeti katasztrófák, katasztrófaesemények, állat- és növénybetegségek jelentette kockázatok kezelése, a megfelelő megelőző intézkedések;
 • az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések kötelező minimumkövetelményei a kötelező előírásokon túlmenően, valamint a műtrágyákra és a növényvédőszerekre vonatkozó minimumkövetelmények a biogazdálkodás tekintetében is;
 • az éghajlatváltozás mérséklése, a hatásaihoz való alkalmazkodás, a biodiverzitás és a vízvédelem.

Az EU tagállamai biztosítják, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadás egyértelműen elkülönüljön a jövedelemtámogatás megfelelő elosztásának ellenőrzésétől.

Kapcsolódó információk

Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER)

Szabályok

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer működésének jogi kerete:

 • a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet.