Wat is de basisbetaling?

De basisbetaling is een inkomenssteunregeling voor actieve boeren. Er zijn twee verschillende soorten regelingen:

  • de basisbetalingsregeling (BBR);
  • de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB), een vereenvoudigde overgangsregeling.

De basisbetalingsregeling

De BBR is gebaseerd op betalingsrechten voor boeren. Die werden toegekend in het eerste jaar van uitvoering van de regeling. In principe kregen zij voor elke subsidiabele hectare één recht (hoewel sommige EU-landen maxima hanteerden). Sindsdien krijgen de boeren jaarlijks een basisbetaling als zij die rechten “activeren”. Daarvoor moeten ze elk jaar het aantal subsidiabele hectaren aangeven met het overeenkomstige aantal betalingsrechten.

Alle betalingsrechten van een boer zijn evenveel waard, maar EU-landen kunnen de waarde van een recht wel per boer laten variëren. Er wordt dan rekening gehouden met de bedragen die de betrokken boeren in het verleden hebben ontvangen (of met de waarde van hun betalingsrechten onder de vroegere regeling inzake rechtstreekse betalingen). Zo kunnen abrupte inkomensschommelingen worden vermeden.

Omdat de EU met deze regeling juist een einde wil maken aan die oude aanpak, hebben de betrokken EU-landen ermee ingestemd om de verschillen geleidelijk weg te werken zodat alle betalingsrechten tegen 2019 (zoveel mogelijk) evenveel waard zouden zijn. Dit proces wordt ook wel “interne convergentie” genoemd.

De uiteindelijke betaling aan actieve landbouwers hangt af van de betalingsrechten die zij activeren en wordt berekend op basis van het door hen aangegeven subsidiabele aantal hectaren.

Regeling inzake een enkele areaalbetaling

Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije gebruiken in plaats van de BBR de REAB, de regeling inzake een enkele areaalbetaling. De REAB is een overgangsregeling die teruggaat op de toetredingsverdragen van de betrokken landen.

In de REAB bestaan er geen betalingsrechten, maar wordt de steun rechtstreeks gebaseerd op de subsidiabele hectaren die boeren aangeven, en het niveau daarvan is gelijk voor het hele land.

Andere vormen van inkomenssteun

De basisbetaling wordt aangevuld met andere inkomenssteun voor specifieke activiteiten of begunstigden. Denk daarbij aan de betalingen voor jonge landbouwers, de vergroeningsbetalingen en aanvullende optionele regelingen waar de EU-landen voor kunnen kiezen.

Terugtrekking van het VK uit de EU

Overeenkomstig artikel 137, lid 1, tweede alinea, van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK is de EU-wetgeving inzake rechtstreekse betalingen vanaf het aanvraagjaar 2020 niet meer van toepassing op het VK. Tijdens de in die overeenkomst vastgestelde overgangsperiode (het aanvraagjaar 2020) zijn de artikelen 107 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (over door de lidstaten toegekende steun) niet van toepassing op de regeling inzake rechtstreekse betalingen die het VK zou toepassen, op voorwaarde dat die regeling gelijkwaardig is aan de EU-regeling inzake rechtstreekse betalingen die is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1307/2013. In het terugtrekkingsakkoord is ook het algemene financiële plafond vastgesteld dat tijdens de overgangsperiode geldt voor een dergelijke regeling inzake rechtstreekse betalingen in het VK.

Documenten

DownloadenPDF - 386.2 KB
DownloadenPDF - 1002.7 KB
DownloadenPDF - 685.3 KB
DownloadenPDF - 157.8 KB