Közérthetően az alaptámogatásról

Az alaptámogatás a mezőgazdasági tevékenységet folytató termelőknek nyújtott jövedelemtámogatási rendszer. Két típus különböztethető meg:

  • az alaptámogatási rendszer,
  • az egységes területalapú támogatási rendszer, amely egy átmeneti egyszerűsített rendszer.

Alaptámogatási rendszer

Az alaptámogatási rendszer alapját a mezőgazdasági termelőknek kiosztott támogatási jogosultságok képezik. Az alaptámogatási rendszer bevezetésének első évében a támogatható mezőgazdasági termelők támogatási jogosultságokat kaptak. Egy támogatható hektár általánosságban egy jogosultság megszerzését tette lehetővé (bár egyes EU-országok korlátozták a kiosztható jogosultságok számát). Az alaptámogatási rendszerben nyújtott támogatást évente hívhatják le a támogatási jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők, e jogosultságok „aktiválásával”. Az aktiválás a támogatható hektárszámról és a kapcsolódó támogatási jogosultságokról évente benyújtott nyilatkozattal történik.

Egy mezőgazdasági termelőnek egyforma értékű támogatási jogosultságokat osztanak ki. Ám vannak olyan tagállamok, ahol az egyes termelők jogosultságai eltérő értékűek lehetnek. Az ilyen esetekben az egyes mezőgazdasági termelőknek folyósított korábbi kifizetéseket (vagy a korábbi közvetlen kifizetési rendszerben kapott jogosultságok értékét) vették figyelembe. Erre azért volt szükség, hogy elkerüljék a támogatás túlzott visszaesését.

Az új rendszer egyik célkitűzése, hogy maga mögött hagyja a múltbéli gyakorlatot. Ezért azok az uniós országok, melyek ezt a szemléletet követik, megállapodtak abban, hogy fokozatosan csökkentik a jogosultságok értékében mutatkozó különbségeket, és 2019-ig (közel) átlagértékre igazítják azokat. Ezt a folyamatot gyakran „belső konvergenciának” nevezik.

A tényleges kifizetéseket olyan aktív mezőgazdasági termelőknek nyújtják, akik aktiválják kifizetési jogosultságaikat. A támogatást a nyilatkozatukban szereplő támogatható földterület figyelembevételével számítják ki.

Egységes területalapú támogatási rendszer

Bulgária, Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia az alaptámogatási rendszer helyett az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazza. Az egységes területalapú támogatási rendszer egy átmeneti intézkedés, melyet a szóban forgó országok csatlakozási szerződése rögzít.

Az egységes területalapú támogatási rendszerben nincs támogatási jogosultság; a támogatást a mezőgazdasági termelők nyilatkozatában szereplő támogatható hektárok alapján nyújtják. A hektáronkénti támogatás országszerte egységes.

Egyéb jövedelemtámogatási kifizetések

Az alaptámogatást konkrét termelési szempontokat vagy kedvezményezetti csoportokat célzó jövedelemtámogatási kifizetések egészítik ki. Ilyen a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás, a környezetbarátabbá válást ösztönző támogatás és a tagállamok által opcionálisan alkalmazható egyéb támogatási rendszerek.

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás 137. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a 2020-as igénylési évtől kezdődően az EU közvetlen kifizetésekre vonatkozó jogszabályai nem alkalmazandók az Egyesült Királyságban. A megállapodás szerinti átmeneti időszakban (azaz a 2020-as igénylési évben) az Európai Unió működéséről szóló szerződés tagállamok által nyújtott támogatásokat szabályozó 107–109. cikke nem vonatkozik az Egyesült Királyságban 2020-ban érvényes közvetlen kifizetési rendszerre, ha ez a rendszer egyenértékű az 1307/2013/EU rendelet szerinti rendszerrel. A kilépésről rendelkező megállapodás meghatározza azt a felső pénzügyi határt is, mely az Egyesült Királyság ilyen közvetlen kifizetéseire az átmeneti időszakban alkalmazandó.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 386.2 KB
LetöltésPDF - 1002.7 KB
LetöltésPDF - 685.3 KB
LetöltésPDF - 157.8 KB