Какво представлява доброволното обвързано с производството подпомагане

В рамките на общата селскостопанска политика връзката между получаването на плащания за подпомагане на доходите и производството на специфични продукти постепенно бе премахната (т.нар. „отделяне от производството“), за да се избегне свръхпроизводството на някои продукти и да се гарантира, че земеделските стопани отвръщат на действителното търсене на пазара.

Въпреки това в някои случаи се налага целева помощ за конкретен селскостопански сектор или подсектор, който изпитва трудности. Схемата за доброволно обвързано с производството подпомагане има за цел да се предотврати задълбочаването на тези трудности, които могат да доведат до изоставяне на производството и да засегнат други части от веригата на доставки или свързани пазари.

Поради това държавите от ЕС могат да продължат да обвързват ограничена част от плащанията за подпомагане на доходите с определени сектори или продукти. За да се намали рискът от изкривяване на пазара обаче, тази практика подлежи на редица условия и на строги ограничения.

Тази схема за подпомагане е позната като доброволно обвързано с производството подпомагане.

Как става това на практика

Доброволното обвързано с производството подпомагане е схема за ограничаване на производството и нарушаването на конкуренцията на пазара.

Допустимите сектори са: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

За да финансират доброволното обвързано с производството подпомагане, страните от ЕС могат:

  • да използват до 8% от своя общ бюджет за подпомагане на доходите;
  • да повишат този дял до 13%, ако са изпълнени някои предварителни условия;
  • да надхвърлят 13% с одобрението на Европейската комисия при изпълнение на строги критерии;
  • да повишат прага с допълнителни 2% за подпомагане специално на протеинови култури.

Държавите от ЕС могат да преразглеждат своите решения за доброволно обвързано с производството подпомагане до 1 август всяка година за следващата година.

Всички държави от ЕС с изключение на Германия решиха да използват схемата между 2015 и 2020 г.

Размерът на помощите и обхватът на секторите се различават значително в отделните страни.

Документи

СвалиPDF - 1.7 MB
СвалиPDF - 1.6 MB
СвалиPDF - 516.5 KB
СвалиPDF - 1.3 MB
СвалиPDF - 1 MB
СвалиPDF - 404.9 KB