Jak funguje redistributivní platba

Rozloha většiny zemědělských podniků Evropské unie je menší než 28 hektarů. Kvůli malé velikosti tak nemohou využívat úspor z rozsahu. Země Unie se mohou rozhodnout, že tento hendikep menších zemědělců zmírní prostřednictvím redistributivní platby.

Kvůli přerozdělení podpory pro menší zemědělce mohou až 30 % svého vnitrostátního rozpočtu na podporu příjmu vyčlenit na redistributivní platbu. Tato platba je určena na první hektary zemědělského podniku, tzn. že na všechny hektary pod určitou prahovou hodnotou se poskytuje dodatečná podpora. Prahovou hodnotu si určuje každá příslušná země EU. Toto opatření pomáhá malým zemědělcům, protože v poměru k celkové rozloze jejich hospodářství bude mít nárok na vyšší platbu větší počet hektarů.

Počet hektarů, na které může být tato platba přidělena, je omezen prahovou hodnotou, kterou stanoví orgány dané země (30 hektarů, nebo průměrná velikost zemědělského podniku v dané zemi, pokud přesahuje 30 hektarů). Výši podpory na hektar si stanoví každá země EU sama, ale nesmí být vyšší než 65 % průměrné platby na hektar. Výše doplňkové platby na hektar se v jednotlivých zemích liší.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 344.8 KB