CAP funds

The budget and expenditure for the CAP, including the European agricultural guarantee fund and European agricultural fund for rural development.

Revision

Hur EU ser till att jordbruksstödet används på rätt sätt och i enlighet med EU-reglerna.

Mottagare av jordbruksstöd

Information om stödmottagare som får EU-pengar antingen via nationella och regionala myndigheter eller direkt från EU-kommissionen

CAP paying agencies

The majority of payments from common agricultural policy funds are executed by accredited paying agencies, based in EU countries.