CAP funds

The budget and expenditure for the CAP, including the European agricultural guarantee fund and European agricultural fund for rural development.

Finančná istota

Ako EÚ zabezpečuje, aby sa z rozpočtu SPP financovali iba opatrenia a projekty, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ.

Príjemcovia prostriedkov z fondov SPP

Informácie o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom vnútroštátnych a regionálnych orgánov alebo priamo od Európskej komisie.