CAP funds

The budget and expenditure for the CAP, including the European agricultural guarantee fund and European agricultural fund for rural development.

Garanția financiară

Cum se asigură UE că bugetul PAC finanțează doar măsuri și proiecte în conformitate cu normele UE.

Beneficiarii fondurilor PAC

Informații privind beneficiarii care primesc finanțare din partea UE, fie prin intermediul autorităților naționale și regionale, fie direct de la Comisia Europeană.