CAP funds

The budget and expenditure for the CAP, including the European agricultural guarantee fund and European agricultural fund for rural development.

Financiƫle zekerheid

Hoe zorgt de EU ervoor dat uit de GLB-begroting alleen maatregelen en projecten worden gefinancierd overeenkomstig de EU-regels?

Begunstigden van GLB-middelen

Informatie over begunstigden die EU-financiering ontvangen, hetzij via nationale en regionale autoriteiten, hetzij rechtstreeks van de Europese Commissie.

CAP paying agencies

The majority of payments from common agricultural policy funds are executed by accredited paying agencies, based in EU countries.