CAP funds

The budget and expenditure for the CAP, including the European agricultural guarantee fund and European agricultural fund for rural development.

Finansiālā pārliecība

Kā ES nodrošina, ka no KLP budžeta finansē tikai ES noteikumiem atbilstošus pasākumus un projektus.

KLP finansējuma saņēmēji

Informācija par saņēmējiem, kas saņem ES finansējumu vai nu ar valsts un reģionālo iestāžu starpniecību, vai tieši no Eiropas Komisijas.

CAP paying agencies

The majority of payments from common agricultural policy funds are executed by accredited paying agencies, based in EU countries.