CAP funds

The budget and expenditure for the CAP, including the European agricultural guarantee fund and European agricultural fund for rural development.

Finantskindlus

Kuidas EL tagab, et ÜPP eelarvest rahastatakse meetmeid ja projekte üksnes kooskõlas ELi eeskirjadega?

ÜPP vahenditest toetusesaajad

Teave toetusesaajate kohta, kes saavad ELi rahalisi vahendeid kas riiklike ja piirkondlike ametiasutuste kaudu või otse Euroopa Komisjonilt.

CAP paying agencies

The majority of payments from common agricultural policy funds are executed by accredited paying agencies, based in EU countries.