Az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer céljai

Az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó „megosztott irányítás” elve alapján az Európai Unió országai irányítják és ellenőrzik a mezőgazdasági termelőknek folyósított kifizetéseket. A fizetési rendszer irányításának központi eleme az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER).

Az IIER feladatai a következők:

  • biztosítja, hogy a területalapú és állatállomány-alapú támogatási programok keretében finanszírozott támogatási ügyleteket helyesen hajtsák végre;
  • megelőzi, felfedezi és nyomon követi a szabálytalanságokat;
  • visszafizetteti a jogosulatlanul kifizetett összegeket;
  • támogatja a mezőgazdasági termelőket a megfelelő kérelmek benyújtásában.

Az uniós országok az igazgatási terhek csökkentése, valamint a hatékony és eredményes ellenőrzések biztosítása érdekében megfelelő technológiát alkalmaznak az IIER kialakításakor.

Az adófizetők pénzének ellenőrzése

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatás az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) származik. Az adófizetőket biztosítani kell arról, hogy az uniós országok az uniós költségvetés nagy részét igénybe vevő jövedelemtámogatást a megfelelő termelőknek adják, és a jogosulatlanul kifizetett összegeket visszafizettetik.

Az IIER elemei

Az IIER számos digitális és összekapcsolt adatbázisból áll, amelyek közül a legfontosabbak:

  • a mezőgazdasági parcellák azonosításának rendszere az uniós országokban (mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, MePaR);
  • egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára, hogy grafikusan feltüntessék azokat a mezőgazdasági területeket, amelyekre támogatást kérnek (térinformatikai támogatási kérelem);
  • állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis az állatállomány-alapú támogatási programokat alkalmazó uniós országokban;
  • integrált ellenőrzési rendszer, amely biztosítja a támogatási kérelmek szisztematikus ellenőrzését a számítógépes keresztellenőrzések és a mezőgazdasági üzemek fizikai ellenőrzése alapján (helyszíni ellenőrzések).

Az IIER folyamata

Az IIER biztosítja, hogy a jövedelemtámogatást valamennyi uniós országban egységes módon irányítsák és ellenőrizzék. Az IIER jellemzően egy éves folyamatra terjed ki, amely akkor kezdődik, amikor a mezőgazdasági termelők benyújtják az online kérelmet a jövedelemtámogatás iránt. A mezőgazdasági termelők támogatása érdekében e folyamat során a nemzeti közigazgatásoknak előre meghatározott információkat kell a termelők rendelkezésére bocsátani, amelyeket azok megerősíthetnek, korrigálhatnak vagy kiegészíthetnek.

Ezután a nemzeti hatóságok ellenőrzik, hogy a mezőgazdasági termelők megfelelnek-e a jövedelemtámogatás feltételeinek: adminisztratív ellenőrzésnek vetik alá az összes kérelmet, és helyszíni ellenőrzést végeznek a mezőgazdasági üzemek egy részénél.

Ezt követik a mezőgazdasági termelőknek történő kifizetések, ahol az adminisztratív és a mezőgazdasági üzemi ellenőrzések nyomán tett esetleges megállapításokat figyelembe veszik. Végül a nemzeti hatóságok a következő évre vonatkozó, előre kialakított támogatási kérelmeket naprakésszé teszik a tárgyév során gyűjtött információkkal.

Az EU tagállamai akkreditált kifizető ügynökségeken keresztül működtetik az IIER-t. A rendszer valamennyi (kötelező vagy nem kötelező) jövedelemtámogatási programra, valamint egyes vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozik, amelyeket a mezőgazdasági termelő birtokában lévő földterület nagysága vagy állatok száma alapján nyújtanak. Az uniós országok az IIER-t annak biztosítására is használhatják, hogy a mezőgazdasági termelők tiszteletben tartsák a kölcsönös megfeleltetésből következő követelményeket és előírásokat.

Kapcsolódó információk

Kölcsönös megfeleltetés

Szabályok

Az IIER létrehozására és fenntartására vonatkozó szabályokat:

Aktualitások