Áttekintés

A közös agrárpolitikát (KAP) az uniós költségvetésből származó alábbi két alapból finanszírozzák:

  • az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA);
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

A mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre szánt pénzügyi előirányzatokat a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret második fejezete tartalmazza, amely a fenntartható növekedés és a természeti erőforrások területét fedi le. 2020 májusában az Európai Bizottság a koronavírus-válság miatt az uniós költségvetés megerősítését javasolta. A legutóbbi javaslatok – melyek kiegészítik az eredeti, 2018. májusi javaslat lényegi elemeit – a 2020–2024 közötti időszakra vonatkozó Next Generation EU szükséghelyzeti eszközön és a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, megerősített többéves pénzügyi kereten alapulnak. A Bizottság a jelenlegi hosszú távú költségvetés felülvizsgálatát is javasolja annak érdekében, hogy 2020-ban magasabbak lehessenek a kiadások.

Ezen túlmenően a Bizottság több programot meg kíván erősíteni, köztük a közös agrárpolitikát is. A Bizottság egy 4 milliárd eurós tőkeinjekció révén kívánja fokozni az agrár-élelmiszeripari és halászati ágazat ellenálló képességét és biztosítani a válságkezeléshez szükséges mozgásteret.

Kapcsolódó információk

A KAP-kiadások grafikonjai

A jelenlegi és a korábbi költségvetések

Az uniós költségvetési gazdálkodás típusai

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

Az EMGA elsősorban a mezőgazdasági termelőknek szánt jövedelemtámogatást és olyan piaci intézkedéseket finanszíroz, mint az intervenciós felvásárlás, a magántárolási támogatás vagy a rendkívüli piaci zavarokat enyhítő intézkedések.

Az EMGA a KAP-pal kapcsolatos tájékoztatási intézkedéseket is finanszírozza.

Kapcsolódó információk

Az EMGA pénzügyi jelentései

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Az EMVA finanszírozza a vidékfejlesztési programokkal, projektekkel és kezdeményezésekkel kapcsolatos uniós intézkedéseket.

Kapcsolódó információk

Az EMVA pénzügyi jelentései

Irányítási és ellenőrzési rendszerek

Rendkívül fontos, hogy működjenek olyan irányítási és ellenőrzési rendszerek, amelyek gondoskodnak a pénzeszközök megfelelő felhasználásáról és arról, hogy a szabálytalanságokra fény derüljön, és a kifizetett összegeket vissza lehessen szerezni.

A KAP pénzügyi irányítására vonatkozó alapvető szabályok értelmében a Bizottság felelős az EMGA és az EMVA irányításáért. A Bizottság azonban rendszerint nem teljesít kifizetéseket a kedvezményezetteknek. A megosztott irányítás elvének megfelelően az uniós országok nemzeti vagy regionális kifizető ügynökségeken keresztül teljesítik a kifizetéseket a mezőgazdasági termelők számára.

A kifizető ügynökségeket a Bizottság által meghatározott kritériumok alapján kell akkreditálni, mielőtt bármilyen kiadást igényelhetnének az uniós költségvetésből.

A kifizető ügynökségeknek és az általuk megbízott szerveknek biztosítaniuk kell a támogatási kérelmek támogathatóságát. Az elvégzendő ellenőrzéseket a KAP ágazati rendeletei határozzák meg, és azok ágazatonként eltérőek.

A kifizető ügynökségek által teljesített kifizetéseket a Bizottság – az EMGA esetében havonta, az EMVA esetében pedig negyedévente – visszatéríti az uniós országoknak. A visszatérítéseket a Bizottság a záróelszámolási eljárás keretében utólag korrekciónak vetheti alá.

Kapcsolódó információk

Pénzügyi biztonság

Számlaelszámolás

Egyéb finanszírozás

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság ajánlati felhívások útján köt szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket.

Jogalapok

Az 1306/2013/EU rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról

Az 1307/2013/EU rendelet a KAP keretébe tartozó rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott jövedelemtámogatásról

Az 1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az 1305/2013/EU rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Aktualitások