Piliečių informavimas apie BŽŪP

Europos Komisija padeda finansuoti projektus, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Tokie projektai gali būti:

  • TV laidos apie žemės ūkį ir inovacijas;
  • apsilankymai ūkiuose;
  • informavimo kampanijos;
  • garso ir vaizdo bei žiniasklaidos srities veikla;
  • programėlės išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.

Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, pavyzdžiui, asociacija ar nacionalinė valdžios institucija, gali dalyvauti pasiūlymų konkurse, kuris skelbiamas kartą per metus. ES taisyklėse nustatyti du visų informavimo priemonių tikslai:

  • aiškinti ir informuoti, kaip BŽŪP priemonėmis ES remia žemės ūkį ir kaimo plėtrą;
  • bendradarbiauti su ūkininkais ir kitais kaimo vietovių subjektais ir rengti informavimo apie BŽŪP priemones jų vietos bendruomenėms ir plačiajai visuomenei.

2021 m. kvietimas teikti paraiškas

2021 m. kvietimas teikti paraiškas dėl paramos informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms baigėsi 2021 m. sausio 21 d.

ParsisiųsdintiPDF - 980 KB

Su 2021 m. kvietimu teikti paraiškas susijusi informacija pateikiama finansavimo ir konkursų portale.

2022 m. kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas portale 2021 m. pabaigoje.

Lėšos 2020 m. informavimo priemonėms

ParsisiųsdintiPDF - 961 KB

Ankstesni konkursai

2020 m. kvietimas teikti paraiškas

2020 m. konkurso paraiškas buvo galima teikti nuo 2019 m. spalio 30 d. iki 2020 m. sausio 23 d. Daugiau informacijos apie 2020 m. kvietimą teikti paraiškas, įskaitant informaciją apie sąlygas, atnaujinimus ir finansuojamų priemonių sąrašą, galima rasti finansavimo ir konkursų portale.

Lėšos 2020 m. informavimo priemonėms

ParsisiųsdintiPDF - 167 KB
ParsisiųsdintiPDF - 73.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 84.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 164.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 906.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 589.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 781.6 KB
ParsisiųsdintiDOC - 54.5 KB
ParsisiųsdintiDOC - 43.5 KB

Trečiųjų šalių naudojimasis ES emblema