Iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. Europos Komisija parengia Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) administravimo praėjusiais biudžetiniais metais finansinę ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.

13-oji finansinė ataskaita, 2019 m.

12-oji finansinė ataskaita, 2018 m.

11-oji finansinė ataskaita, 2017 m.

10-oji finansinė ataskaita, 2016 m.

9-oji finansinė ataskaita, 2015 m.

8-oji finansinė ataskaita, 2014 m.

7-oji finansinė ataskaita, 2013 m.

6-oji finansinė ataskaita, 2012 m.

5-oji finansinė ataskaita, 2011 m.

4-oji finansinė ataskaita, 2010 m.

3-oji finansinė ataskaita, 2009 m.

2-oji finansinė ataskaita, 2008 m.

1-oji finansinė ataskaita, 2007 m.