Obiectivele politicii agricole comune

Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și agricultorii săi. Ea caută:

 • să îi sprijine pe fermieri și să îmbunătățească productivitatea agricolă, pentru o aprovizionare stabilă cu alimente la prețuri accesibile;
 • să îi protejeze pe agricultorii din Uniunea Europeană, astfel încât aceștia să-și poată asigura un trai decent;
 • să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a resurselor naturale;
 • să conserve zonele rurale și peisajele de pe întreg teritoriul său;
 • să mențină vitalitatea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă din sectorul agricol, din cel agroalimentar și din sectoarele asociate.

PAC este o politică comună pentru toate țările din UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului UE.

În practică

Agricultura are un statut aparte, pentru că:

 • în ciuda importanței producției alimentare, venitul fermierilor este cu circa 40 % mai mic în comparație cu veniturile din alte sectoare;
 • agricultura este mai dependentă de condițiile meteorologice și climatice decât majoritatea celorlalte sectoare;
 • există un decalaj de timp inevitabil între momentul în care se schimbă cererea consumatorilor și momentul când agricultorii pot răspunde acestei schimbări – pentru a putea produce mai mult grâu sau lapte, de exemplu, este nevoie de timp.

Agricultorii trebuie să-și mențină rentabilitatea activității, dar în același timp și să lucreze în mod durabil și ecologic și să conserve solurile și biodiversitatea.

Incertitudinile comerciale și impactul agriculturii asupra mediului justifică rolul important al sectorului public în viața fermierilor noștri. PAC dispune de următoarele instrumente:

 • sprijinul pentru venit prin plăți directe, contribuind la stabilitatea veniturilor și remunerându-i pe agricultorii care protejează mediul și care furnizează bunuri publice pe care piața nu le plătește în general, cum ar fi îngrijirea mediului rural;
 • măsurile de piață pentru a face față unor situații dificile, cum ar fi o diminuare bruscă a cererii din cauza unei alerte sanitare sau o scădere a prețurilor ca urmare a unei oferte excedentare temporare pe piață;
 • măsurile de dezvoltare rurală, cu programe naționale și regionale care să răspundă nevoilor și provocărilor cu care se confruntă zonele rurale.

Finanțarea PAC

Ponderea sprijinului pentru agricultorii europeni din bugetul general al UE reflectă numeroasele variabile implicate în asigurarea unui acces neîntrerupt la alimente de înaltă calitate. Printre acestea se numără sprijinul pentru venit acordat fermierilor, acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și măsurile de menținere a unor comunități rurale dinamice.

PAC este finanțată prin două fonduri care fac parte din bugetul UE:

Plățile sunt gestionate la nivel național de fiecare stat membru al Uniunii Europene. Fiecare țară publică informații despre beneficiarii plăților PAC, în conformitate cu normele UE în materie de transparență.

Informații pe aceeași temă

Finanțarea PAC

Ciclul de viață al bugetului anual al UE

Bugetul UE

Beneficiile PAC

PAC definește condițiile care le vor permite agricultorilor să își îndeplinească multiplele funcții în societate:

Producția de alimente

 • În UE sunt circa 10 milioane de exploatații agricole și 22 de milioane de persoane care lucrează în mod regulat în acest sector. Acestea oferă o varietate impresionantă de produse accesibile, sigure, de bună calitate și în cantități mari.
 • UE este cunoscută în întreaga lume pentru alimentele și tradițiile sale culinare, reprezintă unul dintre principalii producători de produse agroalimentare din lume și este în același timp un exportator net de astfel de produse. Datorită resurselor sale agricole excepționale, UE poate și trebuie să joace un rol-cheie în garantarea securității alimentare la nivel mondial.

Dezvoltarea comunității rurale

 • Zonele noastre rurale și resursele lor naturale prețioase oferă multe locuri de muncă legate de agricultură – fermierii au nevoie de mașini agricole, clădiri, combustibili, îngrășăminte și îngrijiri medicale pentru animale. Toate aceste produse și servicii formează așa-numitele sectoare „din amonte”.
 • Alți oameni lucrează în sectoarele „din aval”, adică se ocupă de pregătirea, prelucrarea și ambalarea alimentelor, precum și de depozitarea, transportul și vânzarea cu amănuntul a acestora. În UE, sectorul agricol și alimentar asigură circa 40 de milioane de locuri de muncă.
 • Pentru a funcționa eficient și a rămâne moderne și productive, atât fermele, cât și sectoarele din amonte și din aval au nevoie de acces rapid la cele mai recente informații despre domeniul agricol, despre metodele de cultivare și de creștere și despre evoluțiile pieței. În perioada 2014-2020, resursele PAC au fost direcționate către furnizarea unor tehnologii de mare viteză, a unor servicii de internet mai bune și a unei infrastructuri de calitate pentru circa 18 milioane de europeni din mediul rural – echivalentul a 6,4 % din populația rurală a UE.

O agricultură durabilă

 • Agricultorii se confruntă cu o dublă provocare – ei trebuie să producă alimente, dar să protejeze în același timp natura și biodiversitatea. Utilizarea prudentă a resurselor naturale este esențială pentru producția de alimente și pentru menținerea calității vieții, nu numai pentru generațiile actuale, ci și pentru cele viitoare.

Actorii principali ai PAC

Comisia Europeană consultă în mod regulat grupurile de dialog civil și comitetele agricole pentru a elabora cele mai bune reglementări și politici în materie de agricultură. Grupurile de experți consiliază Comisia Europeană în acest sens – de exemplu, Grupul operativ privind piețele agricole formulează opinii referitoare la practicile comerciale neloiale.

Atunci când planifică, elaborează și propune noi norme europene, Comisia Europeană efectuează mai întâi studii de impact, pentru a vedea dacă este necesară intervenția UE și pentru a examina potențialul impact al soluțiilor disponibile. Aceste studii reprezintă un element central al Agendei UE pentru o mai bună reglementare. În sectorul agriculturii și al dezvoltării rurale s-au efectuat studii de impact în 2003 (evaluarea la jumătatea perioadei), în 2008 (bilanțul de sănătate – SEC(2008) 1885) și în 2011 („PAC în perspectiva anului 2020” – SEC(2011) 1153 final).

Curtea de Conturi a UE joacă un rol important în monitorizarea cheltuielilor în agricultură.

Comisia Europeană publică periodic rapoarte despre opinia publică – așa-numitele sondaje Eurobarometru din seria „Europenii, agricultura și PAC”. Aceste sondaje se efectuează în toate țările UE și oferă informații importante cu privire la percepția europenilor asupra PAC: sprijinul oferit prin PAC, rezultatele acestei politici, aspecte legate de calitate, mediul înconjurător, importanța PAC etc.

Evaluarea PAC

Comisia Europeană evaluează PAC prin intermediul cadrului comun de monitorizare și evaluare (CMEF).

Scopul CMEF este de a demonstra realizările PAC în perioada 2014-2020 și de a îmbunătăți eficiența acestei politici prin indicatorii PAC.

Viitorul PAC

Pentru a consolida rolul agriculturii europene în viitor, PAC a evoluat de-a lungul anilor, adaptându-se la evoluțiile economice și la cerințele și nevoile cetățenilor.

La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat propunerile legislative privind viitorul PAC.

Propunerile prezintă calea de urmat pentru PAC, proiectând o politică mai simplă și mai eficientă, care va încorpora ambițiile de durabilitate din Pactul verde european. Viitoarea reformă a PAC ar urma să fie pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2023, depinzând de acordul final dintre Parlamentul European și Consiliul UE.

DescarcăPDF - 2 MB

Temeiuri juridice

Temeiul juridic pentru politica agricolă comună este stabilit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Următoarele 4 regulamente stabilesc diferitele aspecte practice ale funcționării PAC:

Pentru perioada 2021-2022, este în vigoare un regulament de tranziție (Regulamentul UE nr. 2020/2220). El stabilește condițiile pentru acordarea de sprijin din FEGA și FEADR pe parcursul acestor ani, extinzând și modificând dispozițiile stabilite în regulamentele precedente. Acesta va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare a noului cadru pentru planurile strategice PAC (care ar urma să înceapă la 1 ianuarie 2023).

Politica agricolă comună este gestionată de direcția generală pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Comisiei Europene. Pentru a aplica politica agricolă comună, Comisia poate adopta acte delegate și acte de punere în aplicare.

Informații pe aceeași temă

Repertoriul legislației în vigoare

Despre procesul legislativ al UE

Planificare

 • 2023

  Odată ce va fi aprobat noul cadru juridic, planurile strategice privind PAC urmează să fie puse în aplicare în toate țările UE începând cu 1 ianuarie 2023.

 • 2021-2022

  În această perioadă, este în vigoare un regulament de tranziție. Regulamentul va prelungi majoritatea normelor PAC care erau în vigoare în perioada 2014-2020, asigurând totodată o tranziție armonioasă către viitorul cadru al planurilor strategice PAC.

 • 2013

  Reformarea PAC este destinată să consolideze competitivitatea sectorului, să promoveze o agricultură durabilă și inovarea, să sprijine ocuparea forței de muncă și creșterea economică în zonele rurale și să utilizeze asistența financiară pentru o utilizare productivă a terenurilor. PAC reformată este în vigoare pentru perioada de programare 2014-2020.

 • 2003

  PAC oferă sprijin pentru venit. Noua reformă a PAC disociază subvențiile și producție. Agricultorii primesc acum sprijin pentru venit cu condiția să-și cultive terenurile agricole și să respecte standardele de siguranță alimentară, de protecție a mediului și de sănătate și bunăstare a animalelor.

 • 1992

  PAC trece de la sprijinirea pieței la sprijinirea producătorilor. Subvenționarea prețurilor se reduce și este înlocuită cu plăți directe pentru agricultori. Aceștia sunt încurajați să adopte practici mai ecologice.

  Reforma coincide cu Summitul privind Pământul, care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992 și care lansează principiul dezvoltării durabile.

 • 1984

  Exploatațiile agricole devin atât de productive încât furnizează mai multă hrană decât este necesar. Se introduc măsuri pentru a adapta producția la nevoile pieței.

 • 1962

  Este creată politica agricolă comună (PAC). Ea are drept obiectiv furnizarea de alimente la prețuri accesibile pentru cetățenii UE și asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultori.

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 544 KB