Poľnohospodárske výbory

Zoznam výborov zapojených do činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárstva.

Skupiny pre občiansky dialóg v oblasti poľnohospodárstva

Zoznam skupín pre občiansky dialóg, organizácia a zodpovednosť, právny základ pre občiansky dialóg.

Committee and expert group on the EMFF

Meeting documents of the committee and expert group on the European maritime and fisheries fund.

Advisory councils on fisheries

About advisory councils on fisheries, list of advisory councils.

Plants, animals, food and feed committees

List of plants, animals, food and feed committees, meeting calendars.