Odbori za poljoprivredu

Popis odborâ uključenih u rad Europske komisije u području poljoprivrede.

Skupine za građanski dijalog u području poljoprivrede

Popis skupina za građanski dijalog, organizacija i odgovornosti, pravna osnova za građanski dijalog

Committee and expert group on the EMFF

Meeting documents of the committee and expert group on the European maritime and fisheries fund.

Advisory councils on fisheries

About advisory councils on fisheries, list of advisory councils.

Plants, animals, food and feed committees

List of plants, animals, food and feed committees, meeting calendars.