Odbore, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav EU, vodi predstavnik Komisije. Odbori zagotavljajo, da Evropska komisija sprejme izvedbene akte, ki so pod nadzorom držav članic EU.

 • Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za ekološko pridelavo

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za kmetijska sklada

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za neposredna plačila

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za razvoj podeželja

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za kmetijske strukture in razvoj podeželja

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov in zapisi glasovanja

 • Odbor za izvajanje določb o aromatiziranih pijačah na osnovi vina

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja, osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za žgane pijače

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja, osnutki izvedbenih ukrepov/aktov

 • Odbor za varovanje, opisovanje, zbiranje in uporabo genetskih virov v kmetijstvu

  Pravna podlaga

  Sestanki, tudi dnevni red, povzetki zapisnikov in zapisi glasovanja

Dokumenti

PrenesiPDF - 712 KB