Komiteed koosnevad ELi liikmesriikide valitsuste esindajatest ja nende eesistujaks on komisjoni esindaja. Komiteede ülesanne on tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi liikmesriikide kontrolli all.

 • Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Mahepõllumajandusliku tootmise komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Põllumajandusfondide komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Otsetoetuste komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Maaelu arengu komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted ja hääletuslehed

 • Aromatiseeritud veinijookide rakenduskomitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Piiritusjoogituru komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted, hääletuslehed ja rakendusmeetmete/-aktide eelnõud

 • Põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise komitee

  Õiguslik alus

  Koosolekud, sealhulgas päevakord, protokollide kokkuvõtted ja hääletuslehed

Dokumendid

Laadi allaPDF - 712 KB