Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Trädjordbruk

Arbetet i EU:s fokusgrupp för trädjordbruk samt viktiga dokument.

Mångfunktionella skogar

Rapport från arbetsgruppen för nya värdekedjor från mångfunktionella skogar.

Regionala och internationella avtal

Organisationer som EU samarbetar med i globala skogsfrågor, internationella avtal och skogsskydd.

Fakta och statistik

Statistik om skogar, skogsbruk, trävaror och avverkning.