Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Kmetijsko gozdarstvo

Tematska skupina EU za kmetijsko gozdarstvo, ključni dokumenti.

Večnamenski gozd

Poročilo delavnice o novih vrednostnih verigah večnamenskega gozda.

Regionalni in mednarodni sporazumi

Organizacije, s katerimi EU sodeluje pri reševanju globalnih vprašanj gozdarstva, mednarodni sporazumi o varstvu gozdov.

Ključne številke

Statistični podatki o gozdovih, gozdarstvu, lesnih izdelkih, sečnji.