Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Agrolesnícky systém

Práca osobitnej skupiny EÚ zameranej na agrolesnícky systém, kľúčové dokumenty.

Lesy plniace viacero funkcií

Správa o seminári o nových hodnotových reťazcoch lesov plniacich viacero funkcií.

Regionálne a medzinárodné dohody

Organizácie, s ktorými EÚ spolupracuje v otázkach celosvetového lesného hospodárstva, medzinárodné dohody o ochrane lesov.

Fakty a číselné údaje

Štatistiky o lesoch, lesnom hospodárstve, lesnej pôde a ťažbe dreva.