Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Agrosilvicultură

Lucrările grupului de reflecție pentru agrosilvicultură. Principalele documente.

Păduri multifuncționale

Raportul realizat la finalul unui atelier privind noile lanțuri valorice derivate din pădurile multifuncționale.

Acorduri regionale și internaționale

Organizații cu care colaborează UE în chestiuni globale legate de silvicultură. Acorduri internaționale pentru protecția pădurilor.

Informații și cifre legate de silvicultură

Statistici despre păduri, silvicultură, produse forestiere și exploatări forestiere.