Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Peltometsäviljely

EU:n peltometsäviljelyä käsittelevän teemaryhmän työskentely, keskeiset asiakirjat.

Monitoimintoiset metsät

Monitoimintoisiin metsiin liittyviä uusia arvoketjuja käsittelevän seminaarin raportti.

Alueelliset ja kansainväliset sopimukset

Organisaatiot, joiden kanssa EU tekee yhteistyötä globaaleissa metsäasioissa, metsien suojelua koskevat kansainväliset sopimukset.

Perustietoja ja tilastoja

Metsiä, metsätaloutta, puutuotteita ja puunkorjuuta koskevia tilastoja.