Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Agrometsandus

Agrometsandust käsitleva ELi töörühma tegevus, põhidokumendid.

Mitmeotstarbelised metsad

Mitmeotstarbeliste metsade uusi väärtusahelaid käsitleva seminari aruanne

Piirkondlikud ja rahvusvahelised kokkulepped

Organisatsioonid, kellega EL teeb koostööd globaalse metsamajanduse küsimustes, rahvusvahelised metsakaitset käsitlevad kokkulepped.

Faktid ja arvud

Statistika metsade, metsanduse, puittoodete ja metsavarumise kohta.