Forestry explained

EU support for forestry through rural development funds, the Forest Action Plan and innovation in Forestry

Agrolesnictví

Aktivity pracovní skupiny EU zabývající se agrolesnictvím, hlavní dokumenty

Multifunkčními lesy

Zpráva z pracovního semináře o nových hodnotových řetězcích z multifunkčních lesů

Regionální a mezinárodní dohody

Organizace, s kterými EU spolupracuje v globálních otázkách lesnictví, mezinárodní dohody o ochraně lesů

Fakta a čísla

Statistiky o lesích, lesnictví, výrobcích ze dřeva a těžbě dřeva