Varningar och nyheter

Senaste nytt om livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet och risker för folkhälsan.

Ursprungsmärkning och spårbarhet

Konsumentinformation, databas, spårbarhetsuppgifter och certifiering för jordbruksprodukter som säljs och exporteras till EU.

Certifiering

Kvalitetscertifiering av jordbruksprodukter och andra livsmedel, databaser, skydd och kontroll.

Förpackning, hantering och transport

Regler för material som kommer i kontakt med livsmedel, lista med godkända ämnen samt samråd.

Regional and international agreements

Cooperation on food safety and animal health with non-EU countries, through trade agreements, and in the WTO and international standard setting bodies.