Upozornenia a novinky

Najnovšie informácie o bezpečnosti potravín, kvalite a rizikách pre verejné zdravie.

Pôvod a vysledovateľnosť

Informácie pre spotrebiteľov, databáza, sledovanie zásielok a certifikáty pre poľnohospodárske výrobky, ktoré sa vyvážajú do EÚ a s ktorými sa v EÚ obchoduje.

Certifikácia

Certifikácia kvality pre poľnohospodárske a iné potravinové výrobky, databázy, ochrana a kontrola.

Balenie, manipulácia a doprava.

Pravidlá týkajúce sa materiálu, ktorý sa dostáva do styku s potravinami, zoznam povolených látok a konzultácie.

Regional and international agreements

Cooperation on food safety and animal health with non-EU countries, through trade agreements, and in the WTO and international standard setting bodies.