Hälytysjärjestelmä ja tiedotteet

Viimeisimmät tiedot elintarvikkeiden turvallisuudesta, laadusta ja kansanterveyteen kohdistuvista riskeistä.

Alkuperä ja jäljitettävyys

Kuluttajatiedot, tietokanta, lähetysten jäljitettävyys, EU:hun tuotavien ja EU:ssa kaupan pidettävien maataloustuotteiden todistukset.

Sertifiointi

Maataloustuotteiden ja muiden elintarvikkeiden laatusertifiointi, tietokannat, suoja ja valvonta.

Pakkaaminen, käsittely ja kuljetus

Elintarvikepakkausmateriaaleja koskevat säännöt, luettelo hyväksytyistä aineista, kuulemiset ja lausuntopyynnöt.

Regional and international agreements

Cooperation on food safety and animal health with non-EU countries, through trade agreements, and in the WTO and international standard setting bodies.