Det integrerade veterinärdatasystemet (Traces)
Traces är ett datasystem för spårning och hantering av djur och djurprodukter som säljs och exporteras till EU. Med hjälp av Traces kan nationella myndigheter och handelsparter snabba upp de administrativa förfarandena, underlätta informationsutbytet och förbättra spårbarheten av sändningar.