Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES)
TRACES este un instrument de gestionare on-line care permite urmărirea și gestionarea produselor agricole și alimentare exportate către UE și comercializate pe teritoriul său. Cu ajutorul său, autoritățile naționale și părțile comerciale pot să accelereze procedurile administrative, să schimbe rapid informații și să urmărească deplasarea transporturilor de produse.