Is-Sistema Esperta u ta’ Kontroll tal-Kummerċ (TRACES)
TRACES hija għodda ta’ ġestjoni online li tittraċċa u timmaniġġja prodotti agrikoli tal-ikel esportati lejn l-UE u nnegozjati fi ħdan l-UE. Hija tippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali u s-sħab kummerċjali biex iħaffu l-proċedura amministrattiva u hija tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni u t-traċċabbiltà taċ-ċaqliq tal-kunsinni.