Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistema (TRACES)
TRACES yra internetinė žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į Europos Sąjungą ir prekybos Europos Sąjungoje atsekamumo ir administravimo priemonė. Dėl jos nacionalinės valdžios institucijos ir prekybos šalys gali greičiau atlikti administracines procedūras, yra paprasčiau keistis informacija apie prekių judėjimą, gerėja jos atsekamumas.