Računalni veterinarski sustav (TRACES)
TRACES je internetski alat za upravljanje i praćenje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda koji se uvoze u EU i kojima se trguje u EU-u. On pomaže nacionalnim tijelima i trgovinskim subjektima da ubrzaju administrativne postupke te olakšava razmjenu informacija i sljedivost pošiljki.