Traces-järjestelmä (Trade Control and Expert System)
Traces-järjestelmä on sähköisen hallinnon väline, jonka avulla voidaan jäljittää ja hallinnoida EU:hun tuotavia ja EU:ssa kaupan pidettäviä maatalous- ja elintarviketuotteita. Järjestelmä antaa kansallisille viranomaisille ja kauppakumppaneille mahdollisuuden nopeuttaa hallinnollisia menettelyjä. Lisäksi se helpottaa tiedonvaihtoa ja tavaralähetysten liikkumisen jäljittämistä.