Интегрирана компютризирана ветеринарна система (TRACES)
TRACES е онлайн инструмент за управление, който служи за проследяване и управление на селскостопански хранителни продукти, изнасяни и продавани на пазара в ЕС. Той дава възможност на националните органи и търговските партньори да ускорят административните процедури и улеснява обмена на информация и проследяването на движението на пратките.