Značky kvality

Prehľad systémov, značiek a registrov kvality poľnohospodárskych výrobkov EÚ, ako sú zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu.

Organic certification

EU certification for organic farmers, processors, traders, agricultural products, wines.