Kokybės ženklai

ES žemės ūkio produktų kokybės sistemų, ženklų ir registrų, kaip antai geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų, apžvalga.

Ekologinis sertifikavimas

ES ekologinės žemdirbystės, perdirbėjų, prekybininkų, žemės ūkio produktų, vynų sertifikavimas.