Cilji shem kakovosti EU

Politika kakovosti EU je namenjena zaščiti imen specifičnih proizvodov zaradi promocije njihovih edinstvenih značilnosti, povezanih z njihovim geografskim poreklom ter tradicionalnim znanjem in izkušnjami.

Imenom proizvodov se lahko dodeli „geografska označba“, če imajo posebno povezavo s krajem, kjer se izdelujejo. Geografska označba omogoča potrošnikom, da zaupajo kakovostnim proizvodom in razlikujejo med njimi, proizvajalcem pa omogoča boljše trženje proizvodov.

Proizvodi, za katere se proučuje ali jim je bila dodeljena geografska označba, so navedeni v registrih kakovostnih proizvodov. Ti registri vključujejo tudi informacije o geografskih in proizvodnih specifikacijah za vsak proizvod.

Geografske označbe so priznane kot pravica intelektualne lastnine, zato imajo pomembno vlogo v trgovinskih pogajanjih med EU in drugimi državami.

Druge sheme kakovosti EU poudarjajo tradicionalni postopek proizvodnje ali proizvode, pridelane na težavnih naravnih območjih, denimo v gorskem svetu ali na otokih.

Geografske označbe

Geografske označbe uveljavljajo pravice intelektualne lastnine za določene proizvode, katerih lastnostni so povezane z območjem proizvodnje.

Geografske označbe zajemajo:

Sistem geografskih označb EU varuje imena proizvodov, ki izvirajo iz določenih regij ali uživajo sloves, povezan z območjem proizvodnje. Razlike med označbama ZOP in ZGO so predvsem v tem, koliko surovin mora izvirati iz območja ali kolikšen del proizvodnega postopka mora potekati v določeni regiji. GO je posebna označba za žgane pijače in aromatizirana vina.

Zaščitena označba porekla (ZOP)

Kot ZOP se registrirajo imena tistih proizvodov, ki so najtesneje povezani z območjem, na katerem se proizvajajo.

Image: Zaščitena označba porekla (ZOP) logo

Proizvodi

Živila, kmetijski proizvodi in vina

Specifikacije

Vse faze proizvodnje, predelave in priprave morajo potekati v določeni regiji.

Za vina to pomeni, da mora grozdje izhajati izključno iz geografskega območja, na katerem se proizvaja vino.

Primer

Oljčno olje Kalamata (ZOP) se v celoti proizvaja v regiji Kalamata v Grčiji iz različnih sort oljk tega območja.

Oznaka

– obvezna za živila in kmetijske proizvode
– neobvezna za vino


Zaščitena geografska označba (ZGO)

Označba ZGO poudarja povezavo med specifično geografsko regijo in imenom proizvoda, pri katerem se kakovost, sloves ali druge značilnosti pripisujejo predvsem njegovemu geografskemu poreklu.

Image: Zaščitena geografska označba (ZGO) logo

Proizvodi

Živila, kmetijski proizvodi in vina

Specifikacije

Za večino proizvodov mora najmanj ena od faz proizvodnje, predelave ali priprave potekati v regiji.

Za vina to pomeni, da mora najmanj 85 % grozdja izhajati izključno iz geografskega območja, na katerem se dejansko proizvaja vino.

Primer

Pršut „Westfälischer Knochenschinken“ (ZGO) se proizvaja v Vestfaliji po starih postopkih, toda meso, ki se uporablja za proizvodnjo, ne prihaja samo od živali, ki so rojene in vzrejene v tej specifični regiji Nemčije.

Oznaka

– obvezna za živila in kmetijske proizvode
– neobvezna za vino


geografska označba žganih pijač in aromatiziranih vin (GO)

Označba GO ščiti ime žgane pijače ali aromatiziranega vina s poreklom iz države, regije ali kraja, pri čemer se kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda pripisujejo predvsem njegovemu geografskemu poreklu.

Image: Zaščitena geografska označba (ZGO) logo

Proizvodi

Žgane pijače in aromatizirana vina

Specifikacije

Za večino proizvodov mora vsaj ena od faz destilacije ali priprave potekati v regiji. Vendar ni nujno, da surovine prihajajo iz regije.

Primer

GO Irish Whiskey se že od 6. stoletja vari, destilira in zori na Irskem, vendar surovine ne prihajajo izključno iz Irske.

Oznaka

Neobvezna za vse proizvode

Uredbe o živilih in kmetijskih proizvodih

Uredbe o vinu

Uredbe o žganih pijačah

Uredbe o aromatiziranih vinih

Zajamčena tradicionalna posebnost

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) poudarja tradicionalne vidike, kot so način priprave proizvoda ali njegova sestava, brez povezave z določenim geografskim območjem. Ime proizvoda, ki je registrirano kot ZTP, je zaščiteno pred ponarejanjem in zlorabo.

Image: Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) logo

Proizvodi

Živila in kmetijski proizvodi

Primer

Tradicionalno pivo Gueuze (ZTP), pridobljeno s spontanim vrenjem, se proizvaja v glavnem v Bruslju in okolici (Belgija). Ker gre za zajamčeno tradicionalno posebnost, je proizvodna metoda zaščitena, vendar bi se lahko pivo proizvajalo drugje.

Oznaka

Obvezna za vse proizvode

Uredbe o živilih in kmetijskih proizvodih

Kako so proizvodi zaščiteni

Kot del sistema EU za pravice intelektualne lastnine so imena proizvodov, registriranih kot geografske označbe, zakonito zaščitena pred ponarejanjem in zlorabo v državah EU in državah zunaj EU, s katerimi je bil podpisan poseben sporazum o zaščiti.

V okviru vseh shem kakovosti pristojni nacionalni organi ustrezno ukrepajo za zaščito registriranih imen na svojem ozemlju. Prav tako morajo preprečiti in ustaviti nezakonito proizvodnjo ali trženje proizvodov, ki uporabljajo tako ime.

Tudi neevropska imena proizvodov se lahko registrirajo kot geografske označbe, če je njihova država porekla podpisala dvostranski ali regionalni sporazum z EU, ki vključuje medsebojno zaščito takih imen.

Zaščitena so imena različnih proizvodov (vino, živila, aromatizirana vina in žgane pijače), proizvedena v več državah zunaj EU, denimo Kolumbiji ali Južni Afriki.

PrenesiPDF - 1.2 MB

Druge sheme

Gorski proizvod

Navedba kakovosti „gorski proizvod“ poudarja posebnosti proizvoda, proizvedenega na gorskih območjih s težavnimi naravnimi razmerami.

Priznavanje teh proizvodov je prednost za kmete in potrošnike, saj omogoča boljši tržni položaj izdelka, potrošniku pa zagotavlja nekatere značilnosti izdelka.

Proizvodi

Živilski in kmetijski proizvodi

Specifikacije

Surovine in krma prihajajo iz gorskih območij. Za predelane proizvode bi morala tudi proizvodnja potekati v teh območjih.

Uredbe o gorskih proizvodih

Poročilo o označevanju kmetijskih in živilskih proizvodov iz gorskega kmetijstva


Proizvod najbolj oddaljenih regij EU

Kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah EU se spopada s težavami zaradi oddaljenosti in otoške lege, vključno s težavnimi geografskimi in meteorološkimi razmerami. Da bi zagotovili večjo prepoznavnost kmetijskih proizvodov iz najbolj oddaljenih regij EU (francoski čezmorski departmaji – Gvadelup, Francoska Gvajana, Reunion in Martinik ter Azori, Madeira in Kanarski otoki) je bil oblikovan poseben logotip.

Primer logotipa za najbolj oddaljene regije EU

Proizvodi

Živilski in kmetijski proizvodi

Specifikacije

Proizvedeno v najbolj oddaljenih regijah

Oznaka

Primer logotipa za kmetijske proizvode in živila iz najbolj oddaljenih regij EU

Uredbe o proizvodih najbolj oddaljenih regij


Prostovoljne certifikacijske sheme

Prostovoljne certifikacijske sheme na nacionalni ravni ali sheme zasebnih subjektov lahko tudi pomagajo potrošnikom, da zaupajo kakovosti proizvodov, ki jih izberejo.

Poleg shem EU obstajajo številne zasebne in nacionalne sheme ali logotipi kakovosti hrane, ki zajemajo širok razpon pobud in se uporabljajo med podjetji ali med podjetji in potrošniki.

Evropska komisija je v posvetovanju z deležniki razvila smernice za najboljše prakse za delovanje takih shem.

Logotipi za prenos

PrenesiZIP - 3.6 MB
PrenesiZIP - 3.7 MB
PrenesiZIP - 2.8 MB

Najnovejše