Obiectivele sistemelor de calitate ale UE

Politica UE în domeniul calității are ca scop să protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografică, precum și de tehnicile și practicile tradiționale.

Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt fabricate. Recunoașterea IG le permite consumatorilor să aibă încredere și să distingă produsele de calitate, ajutând în același timp producătorii să își promoveze mai bine produsele.

Produsele care sunt în curs de examinare sau care au obținut recunoașterea ca IG sunt incluse în registrele produselor de calitate. Registrele includ și informații privind specificațiile geografice și de producție pentru fiecare produs.

Recunoscute ca proprietate intelectuală, indicațiile geografice joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile comerciale dintre UE și alte țări.

Alte sisteme de calitate ale UE pun accentul pe procesul de producție tradițional sau pe produsele fabricate în zone naturale dificile, cum ar fi cele montane sau insulare.

Indicațiile geografice

Indicațiile geografice stabilesc drepturi de proprietate intelectuală pentru anumite produse ale căror calități sunt legate strâns de arealul de producție.

Indicațiile geografice pot fi:

Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.

Denumirea de origine protejată (DOP)

Denumirile de produse înregistrate ca DOP sunt cele care au cele mai puternice legături cu locația în care au fost înregistrate.

Image: Denumire de origine protejată (DOP) logo

Produse

Alimente, produse agricole și vinuri

Specificații

Fiecare parte a procesului de producție, prelucrare și preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă.

Pentru vinuri, aceasta înseamnă că strugurii trebuie să provină exclusiv din aria geografică în care se face vinul.

Exemplu

Măslinele DOP Kalamata sunt produse integral în regiunea Kalamata din Grecia, utilizând soiuri de măsline din zona respectivă.

Etichetă

- Obligatorie pentru produsele alimentare și agricole
- Opțională pentru vinuri


Indicația geografică protejată (IGP)

IGP accentuează relația dintre o regiune geografică specifică și denumirea produsului, dacă o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii geografice a produsului.

Image: Indicație geografică protejată (IGP) logo

Produse

Alimente, produse agricole și vinuri

Specificații

Pentru majoritatea produselor, măcar una din etapele de producție, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă.

De exemplu, în cazul vinului, cel puțin 85 % din strugurii utilizați trebuie să provină exclusiv din aria geografică în care se produce efectiv vinul.

Exemplu

Șunca cu IGP-ul Westfälischer Knochenschinken este produsă în Westfalia utilizând tehnici seculare, dar carnea nu provine exclusiv de la animale care s-au născut și au fost crescute în regiunea respectivă din Germania.

Etichetă

- Obligatorie pentru produsele alimentare și agricole
- Opțională pentru vinuri


Indicația geografică pentru băuturile spirtoase și vinurile aromatizate (IG)

IG protejează denumirea unei băuturi spirtoase sau a unui vin aromatizat care provine dintr-o țară, o regiune sau o localitate, dacă o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii geografice a produsului.

Image: Indicație geografică protejată (IGP) logo

Produse

Băuturi spirtoase și vinuri aromatizate

Specificații

Pentru majoritatea produselor, măcar una din etapele de distilare sau prelucrare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă. Cu toate acestea, produsele brute nu trebuie neapărat să provină din aceeași regiune.

Exemplu

Băutura cu IG Irish Whiskey a fost produsă, distilată și maturată în Irlanda începând cu secolul 6, dar materiile prime nu provin exclusiv din Irlanda.

Etichetă

Opțională pentru toate produsele

Reglementări privind produsele alimentare și produsele agricole

Reglementări privind vinul

Reglementările privind băuturile spirtoase

Reglementări privind vinurile aromatizate

Specialitatea tradițională garantată:

Specialitatea tradițională garantată (STG) evidențiază aspectele tradiționale, cum ar fi modul în care produsul este fabricat sau compoziția sa, fără a-l lega de o anumită zonă geografică. Denumirea unui produs înregistrat ca STG îl protejează împotriva falsificării și utilizării abuzive.

Image: Specialitate tradițională garantată” (STG) logo

Produse

Produse alimentare și produse agricole

Exemplu

Produsul STG Gueuze este o bere tradițională obținută prin fermentare spontană. Este în general produsă în și în jurul orașului Bruxelles, în Belgia. Fiind însă un produs STG, metoda de producție este protejată, dar ar putea fi produsă în altă parte.

Etichetă

Obligatorie pentru toate produsele

Reglementări privind produsele alimentare și produsele agricole

Protejarea produselor

Ca parte a sistemului UE de drepturi de proprietate intelectuală, denumirile produselor înregistrate ca indicații geografice sunt protejate din punct de vedere juridic împotriva imitațiilor și a utilizării necorespunzătoare în UE și în țări terțe în care a fost semnat un acord de protecție specific.

Pentru toate sistemele de calitate, autoritățile naționale competente din fiecare țară din UE iau măsurile necesare pentru a proteja denumirile înregistrate pe teritoriul lor. Ele ar trebui, de asemenea, să prevină și să oprească producția sau comercializarea ilegală a produselor care utilizează o astfel de denumire.

Denumirile produselor non-europene pot, de asemenea, să se înregistreze ca indicații geografice în cazul în care țara lor de origine are un acord bilateral sau regional cu UE care include protecția reciprocă a acestor denumiri.

Denumirile diverselor produse (vinuri, alimente, vinuri aromatizate și băuturi spirtoase), produse în mai multe țări din afara UE, precum Columbia sau Africa de Sud, sunt protejate.

Pentru a vedea indicațiile geografice a căror înregistrare în registrele Uniunii a fost solicitată și confirmată, consultați eAmbrosia (baza de date oficială a registrelor IG din UE). Dacă doriți să vedeți indicațiile geografice din interiorul și din afara UE care sunt protejate în temeiul unor acorduri, consultați portalul GIview.

Alte sisteme

Produs montan

Termenul de calitate „produs montan” scoate în evidență particularitățile unui produs fabricat în zone montane, în condiții naturale dificile.

Recunoașterea acestui fapt este un avantaj pentru fermieri, precum și pentru consumatori, deoarece permite o mai bună promovare a produsului, dar asigură, de asemenea, anumite caracteristici pentru consumatori.

Produse

Produse agricole și alimentare

Specificații

Materiile prime și hrana pentru animale provin din zone montane. Pentru produsele prelucrate, producția ar trebui să aibă loc și în aceste zone.

Reglementări privind produsele montane

Raport: Etichetarea produselor agricole și alimentare din agricultura montană


Produs din regiunile ultraperiferice ale UE

Agricultura în regiunile ultraperiferice ale UE se confruntă cu dificultăți din cauza distanței și a insularității, inclusiv a condițiilor geografice și meteorologice dificile. Pentru a face mai bine cunoscute produsele agricole din regiunile ultraperiferice ale UE (departamentele franceze de peste mări Guadelupa, Guyana Franceză, Réunion și Martinica - și Insulele Azore, Madeira și Insulele Canare), a fost creată o siglă specifică.

Exemplu de siglă pentru regiunile ultraperiferice ale UE

Produse

Produse agricole și alimentare

Specificații

Produse în regiunile ultraperiferice

Etichetă

Exemplu de siglă pentru produse agricole și alimentare din regiunile ultraperiferice ale UE

Reglementări privind produsele din regiunile ultraperiferice


Sistemele de certificare voluntare

Și sistemele voluntare de certificare la nivel național sau cele gestionate de operatorii privați le pot da consumatorilor încredere în calitatea produselor pe care le aleg.

Pe lângă sistemele UE, există un număr mare de sisteme sau de sigle private și naționale pentru calitatea alimentelor. Acestea acoperă o gamă largă de inițiative și operează între întreprinderi sau între întreprinderi și consumatori.

În consultare cu părțile interesate, Comisia Europeană a elaborat orientări care prezintă cele mai bune practici pentru funcționarea unor astfel de sisteme.

Descărcați siglele

DescarcăZIP - 3.6 MB
DescarcăZIP - 3.7 MB
DescarcăZIP - 3.7 MB

Noutăți