Az uniós minőségrendszerek rendeltetése

Az uniós minőségrendszerek meghatározott termékek elnevezését hivatottak oltalmazni, a földrajzi eredetükhöz vagy hagyományos előállítási módjukhoz kapcsolódó sajátosságaik promóciója céljából.

Egy termékelnevezés akkor ismerhető el földrajzi jelzésként, ha a termék konkrétan ahhoz a helyhez kötődik, ahol készül. A földrajzi jelzések segítségével a fogyasztók könnyebben azonosítani tudják azokat a termékeket, amelyek jó minőségűek és amelyekben megbízhatnak, a termelők pedig hatékonyabban értékesíthetik termékeiket.

A minőségi termékek nyilvántartásai felsorolják azokat a termékeket, amelyek elnevezését földrajzi jelzésként ismerték el vagy amelyek vonatkozásában az ilyen elismerést mérlegelik. A nyilvántartások tartalmazzák az egyes termékek leírását és földrajzi eredetét.

A földrajzi jelzések szellemi tulajdonnak minősülnek, és egyre fontosabb szerepet játszanak az EU és a nem uniós országok közötti kereskedelmi tárgyalásokban.

Az EU olyan minőségrendszereket is bevezetett, amelyekkel a hagyományos módon előállított termékeket vagy a nehéz természeti adottságú környezetben (hegyvidéken vagy szigeteken) előállított termékeket jelöli.

Földrajzi jelzések

A földrajzi jelzéssel ellátott termékek, melyek minősége az előállítás helyétől függ, szellemitulajdonjog-védelem alatt állnak.

Ide tartoznak az alábbi jelzések:

Az EU földrajzi jelzései azoknak a termékeknek a nevét védi, amelyek egy konkrét régióból származnak és különleges minőségűek vagy amelyek ismertsége az előállításuk helyszínéhez kapcsolódik. Az OEM és az OFJ közötti különbség elsősorban arra vonatkozik, hogy az alapanyagok mely hányada származik az adott régióból, illetve hogy a termék előállítása milyen mértékben történik az adott régióban. A földrajzi árujelző szeszes italokra és ízesített borokra vonatkozik.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM)

Az OEM-ként bejegyzett terméknevek azok, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak a termék előállítása szerinti helyhez.

Image: Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) logo

Termékek

Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és borok

Követelmények

Az ilyen termékeket egy konkrét területen kell előállítani, feldolgozni vagy elkészíteni.

Borok esetében ez azt jelenti, hogy a szőlőnek egy bizonyos földrajzi területről kell származnia.

Példa

A „Kalamata” (OEM) nevű olívaolajat teljes mértékben Görögország Kalamata régiójában állítják elő, az ott termő, különféle olajbogyók felhasználásával.

Címke

– Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében kötelező
– Borok esetében opcionális


Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ)

Az OFJ jelölés az adott földrajzi hely és a termék neve közötti kapcsolatot hangsúlyozza. Olyan termékekről van itt szó, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője a földrajzi eredetüknek tulajdonítható.

Image: Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) logo

Termékek

Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és borok

Követelmények

Általában azok a termékek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket részben egy adott régióban állítanak elő, dolgoznak fel vagy készítenek el.

Borok esetében ez azt jelenti, hogy a felhasznált szőlő legalább 85%-ának egy bizonyos földrajzi területről kell származnia.

Példa

A „Westfälischer Knochenschinken” (OFJ) sonkát Vesztáliában, korabeli technikákkal állítják elő, azonban a felhasznált hús nem kizárólag e németországi területen született és tartott állatokból származik.

Címke

– Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében kötelező
– Borok esetében opcionális


A szeszes italok és ízesített borok földrajzi jelzése

Ez a jelölés azokat a szeszes italokat vagy ízesített borokat védi, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője a földrajzi eredetüknek tulajdonítható.

Image: Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) logo

Termékek

Szeszes italok és ízesített borok

Követelmények

Általában azok a termékek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket részben egy adott régióban desztillálnak vagy készítenek el. Az alapanyagoknak azonban nem kell feltétlenül ebből a régióból származniuk.

Példa

Az ír whiskeyt a VI. századtól főzik, desztillálják és erjesztik Írországban, de az alapanyagok nem feltétlenül mind Írországból származnak.

Címke

Valamennyi termék esetében opcionális

Az élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályok

A borágazatra vonatkozó szabályok

A szeszes italokra vonatkozó szabályok

Az aromás borokra vonatkozó szabályok

Hagyományos különleges termék

A hagyományos különleges termék (HKT) a hagyományos szempontokat emeli ki (pl. egy termék előállításának módja vagy összetétele), anélkül, hogy azok egy speciális földrajzi területhez kapcsolódnának. A hagyományos különleges termékként való megjelölés védi a terméket a hamisítás és a visszaélések ellen.

Image: Hagyományos különleges termék (HKT) logó

Termékek

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

Példa

A Gueuze (HKT) nevű hagyományos sör általában a brüsszeli régióban (Belgium) készül, spontán erjesztéssel. Mivel hagyományos különleges termékről van szó, az előállítás módja, nem pedig az előállítás helye védett (tehát akár máshol is elő lehetne állítani).

Címke

Valamennyi termék esetében kötelező

Az élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályok

A termékek védelme

Az EU óvja a szellemitulajdon-jogokat. Ebből kifolyólag a földrajzi jelzésként bejegyzett termékek nevét védi a hamisítástól és a helytelen használattól az EU egész területén, valamint azokban a nem uniós országokban, amellyel speciális megállapodást írt alá.

Az egyes tagállamok illetékes hatóságai felelnek azért, hogy területükön meghozzák az egyes minőségrendszerekbe bejegyzett nevek védelmét szolgáló intézkedéseket. Kötelesek továbbá megelőzni és megakadályozni, hogy jogtalanul állítsanak elő vagy forgalmazzanak ilyen névvel ellátott termékeket.

Nem uniós országból származó termékek nevét is be lehet jegyezni földrajzi jelzésként, ha az adott ország kötött az EU-val olyan kétoldalú vagy regionális megállapodást, amely kölcsönösen védi az ilyen neveket.

Több olyan termék is le van védve (bor, élelmiszer, aromás bor és szeszes ital), amelyet az Unión kívül állítanak elő, pl. Kolumbiában vagy Dél-Afrikában.

LetöltésPDF - 1.1 MB

Egyéb rendszerek

Hegyvidéki termék

A „hegyvidéki termék” minősítés a nehéz természeti adottságú hegyvidékeken készített termékek jellegzetességeit emeli ki.

A jelzésnek köszönhetően a fogyasztók azonosítani tudják azokat a termékeket, amelyek ilyen jellegzetességekkel rendelkeznek, a termelők pedig hatékonyabban értékesíthetik termékeiket.

Termékek

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

Követelmények

A takarmány és az alapanyagok hegyvidéki termékekből származnak. A feldolgozott termékek akkor viselhetik ezt az elnevezést, ha a feldolgozás is hegyvidéki területen történik.

A hegyvidéki termékekre vonatkozó szabályok

Jelentés: A hegyvidéki gazdálkodásból származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek címkézése


Az EU legkülső régióiból származó termékek

Az EU legkülső régióinak mezőgazdasága – a területek távolsága, szigetjellege, földrajzi és meteorológiai körülményei miatt – nehézségekkel küzd. Külön logó hivatott biztosítani, hogy az EU legkülső régióiból származó termékek szélesebb körben is ismertebbek legyenek. A következő területekről van szó: a francia tengerentúli megyék (Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Francia Guyana és Réunion), az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek.

Az EU legküldő régióiból származó élelmiszerek és mezőgazdasági termékek logója (példa)

Termékek

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

Követelmények

Azok a termékek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket a legkülső régiókban termeltek.

Címke

Az EU legküldő régióiból származó élelmiszerek és mezőgazdasági termékek logója (példa).

A legkülső régiók termékeire vonatkozó szabályok


Önkéntes tanúsítási rendszerek

Az egyes országok vagy különböző magánszereplők által létrehozott önkéntes tanúsítási rendszerek szintén segíthetik a vásárlókat, hogy minőségi termékeket vásároljanak.

Az uniós rendszereken kívül sok más, magán vagy állami élelmiszerminőségi rendszer vagy logó is létezik. Ezek a kezdeményezések széles körét fedik le, és vállalatok között, vagy a vállalatok és a fogyasztók között működnek.

Az Európai Bizottság – az érintettekkel konzultálva – útmutatót dolgozott ki az ilyen rendszerek működtetésére vonatkozó bevált gyakorlatokról.

Logó letöltése

LetöltésZIP - 3.7 MB
LetöltésZIP - 3.7 MB
LetöltésZIP - 3.7 MB

Aktualitások