Ciljevi sustava kvalitete EU-a

Cilj je politike kvalitete EU-a zaštititi nazive određenih proizvoda radi promicanja njihovih jedinstvenih karakteristika povezanih s njihovim zemljopisnim podrijetlom i tradicionalnim umijećem i vještinama.

Nazivima proizvoda može se dodijeliti „oznaka zemljopisnog podrijetla” (OZP) ako imaju posebnu poveznicu s mjestom na kojem se proizvode. Priznavanjem oznaka zemljopisnog podrijetla jača se povjerenje potrošača i omogućuje im se da lakše prepoznaju kvalitetne proizvode, a proizvođačima se pomaže da svoje proizvode bolje plasiraju.

Proizvodi za koje se razmatra ili je odobreno priznavanje zaštićene oznake izvornosti navedeni su u registrima kvalitetnih proizvoda U registrima se nalaze i zemljopisne specifikacije i specifikacije proizvodnje za svaki proizvod.

Oznake zemljopisnog podrijetla, koje su priznate kao intelektualno vlasništvo, imaju sve važniju ulogu u trgovinskim pregovorima između EU-a i drugih zemalja.

Drugim sustavima kvalitete EU-a promiče se tradicionalni postupak proizvodnje ili proizvodi proizvedeni u zahtjevnim prirodnim područjima kao što su planine ili otoci.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznakama zemljopisnog podrijetla utvrđuje se pravo intelektualnog vlasništva za određene proizvode kojima su svojstva na specifičan način povezana s područjem proizvodnje.

Oznake zemljopisnog podrijetla su sljedeće:

EU-ovim oznakama zemljopisnog podrijetla zaštićuju se nazivi proizvoda koji potječu iz određenih regija i imaju specifična svojstva ili im je ugled je povezan s područjem proizvodnje. Razlike između zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla povezane su u prvom redu s tim koliki dio sirovina za taj proizvod mora potjecati s određenog područja ili koliki se dio proizvodnog postupka mora odvijati u određenoj regiji. OZP je posebna oznaka za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina.

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

Nazivi proizvoda registrirani kao ZOI najsnažnije su povezani s mjestom proizvodnje.

Image: Logotip zaštićene oznake izvornosti (ZOI)

Proizvodi

Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina

Specifikacije

Svaki dio postupka proizvodnje, prerade i pripreme mora se odvijati na određenom području.

Kad je riječ o vinima, to znači da grožđe mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja proizvodnje vina.

Primjer

Maslinovo ulje „Kalamata” (ZOI) u cijelosti se proizvodi u regiji Kalamata u Grčkoj od sorti maslina s tog područja.

Oznaka

– Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode
– Neobvezna za vino


Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

ZOZP naglašava odnos između određene zemljopisne regije i naziva proizvoda, pri čemu se posebna kvaliteta, ugled ili druga svojstva proizvoda uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

Image: Logotip zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Proizvodi

Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina

Specifikacije

Za većinu proizvoda barem se jedna faza proizvodnje, prerade ili pripreme mora odvijati na tom području.

Kad je riječ o vinu, to znači da najmanje 85 % upotrijebljenog grožđa mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja na kojem je vino stvarno proizvedeno.

Primjer

Šunka „Westfälischer Knochenschinken” (ZOZP) proizvodi se u Vestfaliji primjenom starih tehnika, ali upotrijebljeno meso ne potječe isključivo od životinja koje su rođene i uzgajane u toj njemačkoj regiji.

Oznaka

– Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode
– Neobvezna za vino


Oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina (OZP)

OZP štiti naziv jakog alkoholnog pića ili aromatiziranog vina s područja države, regije ili lokaliteta ako se osobita kvaliteta proizvoda, njegov ugled ili druga svojstva uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

Image: Logotip zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Proizvodi

Jaka alkoholna pića i aromatizirana vina

Specifikacije

Za većinu proizvoda barem se jedna faza destilacije ili pripreme mora odvijati na tom području. Međutim, sirovine ne moraju potjecati s istog područja.

Primjer

„Irish Whiskey” (OZP) proizvodi se, destilira i dozrijeva u Irskoj od 6. stoljeća, ali sirovine ne potječu isključivo iz Irske.

Oznaka

Neobvezna za sve proizvode

Uredbe o prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima

Uredbe o vinima

Uredbe o jakim alkoholnim pićima

Uredbe o aromatiziranim vinima

Zajamčeno tradicionalni specijalitet

Oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS) ističu se tradicionalni aspekti, kao što su način izrade proizvoda ili njegov sastav, bez povezanosti s konkretnim zemljopisnim područjem. Registracija naziva proizvoda kao ZTS štiti ga od krivotvorenja i zloupotrebe.

Image: Logotip zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS)

Proizvodi

Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi

Primjer

„Gueuze” (ZTS) tradicionalno je pivo dobiveno spontanom fermentacijom. Uglavnom se proizvodi u belgijskom glavnom gradu i oko njega. Međutim, budući da je riječ o ZTS-u, njegov je način proizvodnje zaštićen, ali bi se mogao proizvoditi i negdje drugdje.

Oznaka

Obvezna za sve proizvode.

Uredbe o prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima

Kako su proizvodi zaštićeni

U okviru sustava prava intelektualnog vlasništva EU-a nazivi proizvoda registriranih kao oznake zemljopisnog podrijetla zakonski su zaštićeni od imitacije i zlouporabe unutar EU-a i u zemljama izvan EU-a s kojima je potpisan poseban sporazum o zaštiti.

Za sve sustave kvalitete nadležna nacionalna tijela svake države članice EU-a poduzimaju potrebne mjere za zaštitu registriranih naziva na svojem državnom području. Ona bi također trebala spriječiti i zaustaviti nezakonitu proizvodnju ili stavljanje na tržište proizvoda za koje se upotrebljava takav naziv.

Kao oznake zemljopisnog podrijetla mogu se registrirati i neeuropski nazivi proizvoda pod uvjetom da njihova zemlja podrijetla ima bilateralni ili regionalni sporazum s EU-om koji uključuje uzajamnu zaštitu takvih naziva.

Zaštićeni su nazivi različitih proizvoda (vino, prehrambeni proizvodi, aromatizirana vina i jaka alkoholna pića) proizvedenih u više zemalja izvan EU-a, kao što su Kolumbija ili Južna Afrika.

PreuzimanjePDF - 1.1 MB

Ostali programi

Planinski proizvod

Oznakom kvalitete „planinski proizvod” naglašavaju se posebnosti proizvoda proizvedenog u planinskim područjima sa zahtjevnim prirodnim uvjetima.

Priznavanje toga korisno je za poljoprivrednike i potrošače jer omogućuje bolje plasiranje proizvoda na tržištu, ali i potrošačima jamči određena svojstva.

Proizvodi

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

Specifikacije

Sirovine i hrana za životinje dolaze iz planinskih područja. Proizvodnja prerađenih proizvoda također bi se trebala odvijati na takvim područjima.

Uredbe o planinskim proizvodima

Izvješće: Označavanje poljoprivrednih proizvoda i namirnica s planinskih poljoprivrednih gospodarstava


Proizvod najudaljenijih regija EU-a

Poljoprivreda u najudaljenijim regijama EU-a suočava se s poteškoćama zbog njihove udaljenosti i izoliranosti te teških zemljopisnih i vremenskih uvjeta. Kako bi se skrenula pozornost na poljoprivredne proizvode iz najudaljenijih regija EU-a (francuski prekomorski departmani Guadeloupe, Francuska Gvajana, Réunion i Martinique te Azori, Madeira i Kanarski otoci), stvoren je poseban logotip.

Primjer logotipa za najudaljenije regije EU-a

Proizvodi

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

Specifikacije

Proizvedeni u najudaljenijim regijama

Oznaka

Primjer logotipa za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz najudaljenijih regija EU-a

Uredbe o proizvodima najudaljenijih regija


Dobrovoljni sustavi certificiranja

Dobrovoljni sustavi certificiranja na nacionalnoj razini ili oni kojima upravljaju privatni subjekti također mogu pomoći potrošačima da budu sigurni u kvalitetu proizvoda koje odaberu.

Osim programa EU-a, postoji i velik broj privatnih i nacionalnih sustava ili logotipa za kvalitetu hrane koji obuhvaćaju velik broj inicijativa i koji se primjenjuju u poslovanju među poduzećima ili s potrošačima.

Uz savjetovanje s dionicima, Europska komisija izradila je smjernice koje pokazuju najbolju praksu za djelovanje takvih programa.

Preuzimanje logotipa

PreuzimanjeZIP - 4.8 MB
PreuzimanjeZIP - 6.9 MB
PreuzimanjeZIP - 6.8 MB

Aktualno